Priopćenje u povodu incidenta na sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra
Priopćenje u povodu incidenta na sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra

U slučaju udaljavanja sa sjednice Gradskoga vijeća Grada Zadra dvojice vijećnika Marka Pupića Bakrača i Ante Rubeše, predsjednik Gradskoga vijeća Živko Kolega apsolutno je postupio u skladu s Poslovnikom Gradskoga vijeća Grada Zadra.

Vijećnik Marko Pupić Bakrač došao je za govornicu i tražio skidanje dvije točke s dnevnoga reda i uvrštavanje po žurnome postupku u dnevni red prijedlog grupe vijećnika koja podupire građansku inicijativu „Za Kalelargu“ i rekao unaprijed da dok se to ne učini, neće napustiti govornicu. Na taj je način onemogućio daljnje odvijanje sjednice. Potrebno je istaknuti, da je bez obzira na incident koji je izazvao, Gradsko vijeće kasnije glasovalo o njegovom prijedlogu da se neke točke skinu s dnevnoga reda, jer je to prema Poslovniku bilo dužno učiniti. Međutim, da bi se neka točka uvrstila po žurnome postupku u dnevni red, moraju postojati osobito opravdani razlozi, odnosno ako bi se neuvrštavanjem takve točke prouzročila golema šteta za Grad Zadar.  U ovom konkretnom slučaju, nijedan takav uvjet nije zadovoljen.

Predstavnici građanske inicijative „Za Kalelargu“  prema Zakonu o jedinicama lokalne i regionalne samouprave i Statutu Grada Zadra, morali su predati Gradu Zadru važeće dokumente prema kojima se onda provodi zakonska procedura. No, oni to nisu učinili.

Da su poštovali zakonsku proceduru, važeća dokumentacija bi bila puštena u proceduru i kao takva bi bila predmet rasprave na gradskom Odboru za preimenovanje ulica i trgova, nakon čega bi taj Odbor donio prijedlog akta koji bi bio proslijeđen Gradskome vijeću odnosno gradskim vijećnicama i vijećnicima na odlučivanje. Predsjednik Gradskoga vijeća ne smije bez prijedloga akta nadležnog Odbora tu točku uvrštavati u dnevni red.

Iako je predsjednik Gradskoga vijeća Živko Kolega detaljno obrazložio sve gore navedeno prigodom rasprave o dnevnome redu, vijećnik Marko Pupić Bakrač za govornicom je i dalje inzistirao na kršenju zakonske procedure, pa mu je predsjedavajući izrekao opomenu, a zatim i uzeo riječ na što ima pravo prema Poslovniku Gradskoga vijeća. Kako se vijećnik oglušio na sve opomene, izrečena mu je mjera udaljavanja s govornice odnosno iz vijećnice, no vijećnik Pupić Barač se odbio udaljiti, pa predsjedniku Gradskog vijeća nije preostalo drugo nego da pozove stručne službe da reagiraju, s obzirom na to da je u tom trenutku postupkom vijećnika rad Vijeća bio onemogućen. Predsjednik Gradskoga vijeća je  obavijestio vijećnika da prema Poslovniku ima pravo uložiti prigovor na izrečenu mjeru o kojem će glasovati vijećnici, no Marko Pupić Bakrač je i to odbio uz napomenu da će ostati za govornicom što je i učinio.  Identična situacija se dogodila s vijećnikom Antom Rubešom.

Zakonski izvori:

Zakon o jedinicama lokalne i regionalne samouprave ( čl.25 )

Statut Grada Zadra ( članak 22. )

Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Zadra (čl. 82 – 88. )