U Maloj vijećnici Grada Zadra gradonačelnik Živko Kolega i gradonačelnik bugarskog grada Velikog Trnova potpisali su protokol o suradnji između dva grada, prvenstveno na poljima lokalne samouprave, gospodarstva i trgovine, turizma i kulture.
 

P R O T O K O L


O PRIJATELJSKIM VEZAMA I SURADNJI IZMEĐU

GRADA ZADRA U REPUBLICI HRVATSKOJ I

OPĆINE VELIKO TRNOVO U REPUBLICI BUGARSKOJPolazeći od sve veće potrebe za uspostavom svekolike  suradnje i prijateljstva među građanima, Općina Veliko Trnovo u Republici Bugarskoj i Grad Zadar u Republici Hrvatskoj  dogovaraju unapređenje suradnje na sljedećim područjima:

 

I. Lokalna samouprava

1.1. Razmjena iskustava između gradskih samouprava  o pitanjima iz njihovih nadležnosti, a osobito onih vezanih uz rad i obveze gradova pri obavljanju uslužnih djelatnosti, ekologiju, stambeno zbrinjavanje, zdravstvo, socijalnu skrb, kulturu, obrazovanje i šport.

1.2. Razmjena iskustava u održavanju parkova i zelenih površina, kao i u oplemenjivanju javnih prostora.

II. Gospodarstvo i trgovina

2.1. Oba će grada raditi na jačanju i razvoju odnosa preko razmjene posjeta kako administrativnih tako i poslovnih izaslanstava.

2.2. Oba će grada pružati potporu pri organiziranju društvenih i znanstveno-tehničkih susreta.

2.3. Oba će grada poticati aktivnosti vezane uz  mogućnosti  ulaganja te ostvarivanja gospodarske i poslovne suradnje.

III. Turizam

3.1. Razmjena iskustava između gradskih samouprava u promidžbi i upravljanju turizmom općenito,  kao i bogatom  povijesnom  baštinom dvaju gradova.

3.2. Razmjena iskustava na području konzervacije povijesnih i arheoloških objekata dvaju gradova.

IV. Kultura

4.1. Razmjena skupina radi sudjelovanja na festivalima koji se održavaju u odgovarajućoj zemlji. Svaki će grad posvećivati posebnu pozornost i pružati potporu predstavnicima drugoga grada.

4.2. Uspostavljanje kontakata između kulturnih ustanova dvaju gradova te između folklornih i pjevačkih ansambala.

4.3. Uspostavljanje kontakata između sveučilišta, knjižnica i čitaonica dvaju gradova. Organiziranje znanstvenih skupova.

4.4. Obje će strane pružati prioritetnu potporu kulturnim inicijativama između dvaju gradova.

 

Predstavnici obaju gradova dogovorili su se da na temelju ovog  Protokola rade na ostvarivanju predloženih oblika suradnje, kako bi  u bliskoj budućnosti mogli potpisati Sporazum o promicanju prijateljstva i suradnje između Općine Veliko Trnovo i Grada Zadra, na  temelju odluka  predstavničkih tijela  lokalnih samouprava, u skladu sa zakonom.

 

Obje strane izjavljuju da je cilj Protokola stvoriti  povoljno okruženje za razvoj partnerstva, utemeljenog na tradicionalnim prijateljskim odnosima između dva naroda, kao i za poticanje  razvoja i blagostanja građana.

 

Vezane fotografije

Potpisan protokol o suradnji