Počela ljetna škola kulturnog turizma
Počela ljetna škola kulturnog turizma
Jutros je na Sveučilištu u Zadru otvorena međunarodna ljetna škola kulturnog turizma.

Škola se po prvi puta provodi u okviru projekta „Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače“. Prigodnim riječima povodom otvorenja sudionicima su se obratili prorektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican, zamjenik gradonačelnika Grada Zadra Ivica Vlakić i pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra Šime Erlić. Iako je škola organizirana kao dio aktivnosti u projektu obnove Kneževe palače, ideja je da se ona nastavi odvijati i idućih godina, nakon isteka samog projekta.

Projekt je odobren za financiranje na natječaju za razvoj poslovne infrastrukture, te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.799.651.651,00 kuna, uz 94,39% sufinanciranja, a projekt će se provoditi 24 mjeseca, počevši od 2. listopada 2014. godine.

Koordinator projekta je Grad Zadar, a projektni partneri su Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica Grada Zadra, Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRAnova i Sveučilište u Zadru, koje je ujedno i organizator spomenute ljetne škole.

Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma održavat će se od 24. kolovoza do 29. kolovoza 2015. na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

Uz profesore Sveučilišta u Zadru, na ljetnoj školi predavat će eminentni znanstvenici s Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Università della Svizzera Italiana (USI) iz Lugana (Švicarska) te Univerze na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica iz Portoroža (Slovenija).

Cilj ljetne škole je poticati zajedničku suradnju i razmjenu mišljenja među studentima i profesorima u međukulturalnom i multidisciplinarnom okružju, u svrhu stjecanja novih znanja na području kulturnog turizma. Polaznici će prisustvovati predavanjima, radionicama i diskusijama na temu kulturnog turizma, marketinga u kulturi i turizmu, održivog razvoja destinacije,  inovativnosti i konkurentnosti u turizmu, korištenju novih tehnologija i sl.

Program ljetne škole u potpunosti je financiran iz sredstava projekta u okviru elementa projekta: Jačanje kapaciteta za upravljanje kulturno turističkom destinacijom te
aktivnosti: Ljetna škola kulturnog turizma: "Upravljanje razvojem destinacije kulturnog turizma"

Vezane fotografije

Počela ljetna škola kulturnog turizma Počela ljetna škola kulturnog turizma Počela ljetna škola kulturnog turizma Počela ljetna škola kulturnog turizma Počela ljetna škola kulturnog turizma Počela ljetna škola kulturnog turizma