Gradonačelnici Zadra, Benkovca, Biograda na Moru, Nina, Paga i Obrovca te župan Zadarske županije danas su u Vijećnici Zadarske županije potpisali Društveni ugovor o osnivanju Razvojne agencije Zadarske županije d.o.o. čiji je cilj stvaranje sustava za osmišljavanje i koordinaciju razvojnog ciklusa Zadarske županije što uključuje razvojne programe od važnosti za osnivače, a sve u funkciji regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo s ciljem ostvarenja dobrobiti za žitelje Zadarske županije.

Gradonačelnici Zadra, Benkovca, Biograda na Moru, Nina, Paga i Obrovca te župan Zadarske županije danas su u Vijećnici Zadarske županije potpisali Društveni ugovor o osnivanju Razvojne agencije Zadarske županije d.o.o. čiji je cilj stvaranje sustava za osmišljavanje i koordinaciju razvojnog ciklusa Zadarske županije što uključuje razvojne programe od važnosti za osnivače, a sve u funkciji regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo s ciljem ostvarenja dobrobiti za žitelje Zadarske županije.

Svi se osnivači, dakle Zadarska županija te gradovi Zadar, Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Pag i Obrovac, obvezuju svojim djelovanjem doprinijeti realizaciji pojedinog projekta koji pokreće jedan ili više osnivača u slučaju da je predmetni projekt od značaja za Zadarsku županiju.

Naime, ideja o osnivanju Razvojne agencije Zadarske županije nastala je nakon što je Zadarska županija izradila i usvojila Regionalni operativni program, strateški dokument razvoja regije koji je prepoznao potrebu osnivanja regionalne razvojne agencije. Vlada Republike Hrvatske izradila je i predstavila javnosti prijedlog Strategije regionalnog razvoja koja predviđa regionalnu razvojnu agenciju kao tim koji potiče i podupire razvojne aktivnosti u županiji te kao nositelja stručnih poslova u realizaciji razvojnih aktivnosti regije. Dinamičnim razvojem Zadarske županije koji se u posljednjih nekoliko godina događa, došlo se do situacije kada je nužno kvalitetno i sveobuhvatno planiranje razvoja regije, te naravno provođenje tih planova, a za što je preduvjet bio osnivanje razvojne agencije.


Danas potpisanim ugovorom osnivači Razvojne agencije utvrdili su da je cjelokupni razvoj Zadarske županije potrebno usmjeriti u okvirima održivosti i uravnoteženosti s prirodnim resursima i okolišem, na način da briga za ekologijom ne zaostane za neophodnim razvojnim tendencijama. Potrebno je da gospodarstvo pridonosi poboljšanju ljudskog blagostanja sadašnjih generacija, bez hipoteka na teret blagostanja budućih generacija s ciljem postizanja viših razina blagostanja putem procesa održivog razvoja.

U procesu globalizacije bitno je da Zadarska županija uđe u međunarodne tokove dijaloga, informacija i da aktivno sudjeluje u svim pitanjima koje danas zahtijevaju međusobnu suradnju regija, naročito europskih.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja brojnih djelatnosti poput istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mijenja, savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem, upravljanja djelatnostima holding – društva, izdavačke djelatnosti, računalne i srodne djelatnosti, promidžba, poslovanja nekretninama, izgradnje i razvoja financijskih institucija i financijskih mjera potpora tehnološkim utemeljenom i inovativnom poduzetništvu, uspostavljanja suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva Istraživanje i razvoj na području tehničko-tehnoloških i prirodnih znanosti te organizacije i posredovanja u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata.

Do imenovanja direktora od strane Skupštine Razvojne agencije, privremenu dužnost direktora novoosnovane Razvojne agencije obnašat će mr.sc.Kristijan Magaš, član Poglavarstva Grada Zadra zadužen za gospodarstvo.

Inače, osnivanjem Regionalne razvojne agencije prestao je djelovati Centar za poduzetništvo Zadarske županije, jer će sve djelatnosti koje je obavljao Centar biti obuhvaćene djelovanjem razvojne agencije.