Održivo ribarstvo i akvakultura
Održivo ribarstvo i akvakultura
Konferencija o budućnosti plave ekonomije.

U Zadru se održava konferencija “Održivo ribarstvo i akvakultura” u organizaciji Hanza Medije i podršku Ministarstva poljoprivrede, Zadarske županije, Grada Zadra, Hrvatske gospodarske komore i tvrtke “Cromaris”. 

Odabir Zadra kao lokacije za ovu konferenciju logičan je jer marikultura na zadarskom području čini više od 70% ukupnih kapaciteta u državi, te je izuzetno bitna gospodarska grana za grad i županiju. Zbog velike potražnje za njenim proizvodima, ali i zbog ostalih utjecaja kao što su klimatske promjene, nalazi se pred velikim izazovima te je potrebno pažljivo definirati njen daljnji razvoj na održivim principima.

U uvodnom dijelu konferencije sudionicima se, između ostalih, obratio i gradonačelnik Branko Dukić: Zadarska županija i grad Zadar žive na moru i od mora, od tzv. „plave ekonomije“.  Zadarska marikultura i ribarstvo, brodarstvo i turizam imaju poseban značaj za cijelu zemlju, zbog njihova visokog udjela u navedenim djelatnostima na državnoj razini. Ribarstvo i akvakultura su uzročno-posljedično povezane. Dok za akvakulturu na našem moru postoje lokacije koje omogućavaju širenje ove djelatnosti bez većeg utjecaja na okoliš i turizam, ribarstvo je upravo limitirano prirodnim resursima.  Jasno je kako je povećanje količine proizvoda iz ribarstva koji potječu iz ulova gotovo nemoguće, dok akvakultura ostaje ona grana koja može osigurati dovoljno proizvoda iz mora. Vjerujem kako hrvatsko ribarstvo i akvakultura imaju potencijal koji jamči ne samo opstanak, nego prije svega dugoročni razvoj naših otočnih i priobalnih zajednica. Za to je presudno pravovremeno utvrditi principe upravljanja ukoliko želimo biti zemlja u kojoj je ribarstvo ne samo tradicija već i onaj sektor koji pruža ekonomsku sigurnost budućim generacijama.

 Konferencija se nastavlila panel raspravom o održivom ribarstvu.

Vezane fotografije

Održivo ribarstvo i akvakultura Održivo ribarstvo i akvakultura Održivo ribarstvo i akvakultura