Prijedlog odluke o objavi Javnog natječaja za dodjelu koncesije za obradu komunalnog otpada u Gradu Zadru, bilo je najvažnija točka Dnevnog reda 84. sjednice Gradskog poglavarstva, održane 12. kolovoza u Maloj vijećnici.

Prijedlog odluke o objavi Javnog natječaja za dodjelu koncesije za obradu komunalnog otpada u Gradu Zadru, bilo je najvažnija točka Dnevnog reda 84. sjednice Gradskog poglavarstva, održane 12. kolovoza u Maloj vijećnici.

Prije nego je usvojena gore navedena odluka, određena je i lokacija za postavu pogona za obradu komunalnog otpada i to Bokanjcu, na predjelu zvanom «Sadine» odnosno «Oblog», sjeverno od zone «Malog gospodarstva» na Novom Bokanjcu.

Kako je već ranije odlučeno, koncesionar za obradu otpada morat će primjenjivati mehaničko-biološku tehnologiju obrade, odnosno metodu selektiranja, a koncesija će se dodijeliti na 15 godina.

Na sjednici je imenovano i Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja kojega čine voditelj Povjerenstva Božidar Kalmeta, zamjenik voditelja Ana Lovrin, članovi Povjerenstva Zvonimir Vrančić i Omerka Šarić, te njihovi zamjenici Nediljeko Pavlović i Damir Mišlov.

Poglavarstvo Grada Zadra prihvatilo je i Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa društveno poticajne stanogradnje na lokaciji Bili brig u Zadru, tako da se objava ovog natječaja očekuje vrlo skoro. Rok predaje zahtjeva za kupnju stana iz ovog programa je 30 dana od dana objave, a na sjednici je utvrđeno i Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva POS-a.

Također, prihvaćen je i Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva i objavi javnog nadmetanja radova na uređenju (asfaltiranju kolnika) nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra., za čijeg je voditelja imenovan Nediljko Pavlović, pročelnik UO za gospodarstvo i komunalne djelatnosti.

Na sjednici je odobreno i korištenje javnih površina u Gradu radi održavanja humanitarnog koncerta na Trgu pet bunara i festivala «Zadar snova» na više lokacija na Poluotoku, a prihvaćeni su i uvjeti iz Sporazuma o zajedničkom financiranju brodskog pristaništa i sanacije lukobrana u Krijalu na otoku Premudi.

Prema tom Sporazumu, izgradnju luke Krijal financirat će Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva s 3.000.000,00 kuna, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza s 800.000,00 kuna, Županijska Lučka uprava s 1.000.000,00 kuna te Grad Zadar s 2.000.000,00 kuna.