U Velikoj vijećnici Grada Zadra 30.srpnja 2003. godine održana je 22. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je trebala biti donešena odluka o tome hoće li Grad Zadar zadržati svoja osnivačka i vlasnička prava nad Znastvenom knjižnicom ili će ih prebaciti na Sveučilište u Zadru. Odluka je, međutim, odgođena dok se o ovom važnom pitanju ne izjasne stručnjaci.
U Velikoj vijećnici Grada Zadra 30. srpnja 2003. godine održana je 22. sjednica Gradskog vijeća koja je započela Aktualnim satom.

Vijećnik Ante Sikirić upozorio je kako postavljanje propagandnih zastava i transparenata na kulturno – povijesne objekte u gradu, i to još isključivo na engleskom jeziku, nije primjereno sredini kakva je Zadar, na što mu je odgovoreno kako će se to nastojati popraviti.

Inzistirajući da se štandovi dislociraju sa zadarskog Foruma ili unificiraju, vijećnik Damir Mišlov kazao je kako oni stvaraju ružnu sliku «vašara», jednako kao i pretrpane košare za smeće i prljavo more u gradskoj luci. Pojašnjeno je kako ni Poglavarstvo nije najsretnije trenutnom lokacijom štandova, no kada je htjelo dislocirati ih na rivu, usprotivio se Zavod za zaštitu spomenika. Ipak, za iduću je godinu u pripremi druga lokacija i unificirani štandovi.

Na prljavo more u Uvali Jazine upozorio je i vijećnik Stanislav Antić, koji je ujedno zatražio i postavljanje «ležećih policajaca» na cesti u Kožinu te prometne signalizacije kod OŠ «Š. K. Benje», za što će se, obećano je, uputiti zahtjev nadležnima.

Vijećnika Željka Ivančevića je zanimalo je li Poglavarstvo upoznato da je Zakonom o turističkoj djelatnosti zabranjena prodaja karata za izlete brodovima na mjestima predviđenima isključivo za promidžbu. Uslijedio je odgovor kako je Grad izdao rješenje o korištenju javne površine u svrhu reklamiranja izleta te uvođenja kakvog-takvog reda u ovu djelatnost, a prodaju li se tamo i karte za izlete, problem je nadležnih službi.

Na komentar vijećnice Omerke Šarić kako odluke Gradskog vijeća ostaju tek «mrtvo slovo na papiru», koja je pri tom mislila na neprovođenje u djelo nedavno donešene odluke o zabrani parkiranja u dvorištima zadarskog Poluotoka, stiglo je objašnjenje kako je za provođenje te i sličnih odluka nadležna policija, a sve što Grad može učiniti jest postaviti fizičke zapreke koje priječe ulaz automobila.

Na problem nečistog mora, ali ne samo u gradskoj luci, već i izvan nje, upozorio je vijećnik Mladen Vučetić, tražeći od Grada da nešto poduzme. Odgovorivši kako more nije kristalno bistro, ali je prema analizama Zavoda za javno zdravstvo biološki čisto, gradonačelnik Božidar Kalmeta najavio je izgradnju mehaničko-biološkog pročišćivača otpadnih voda vrijednog 120 milijuna kuna za iduću godinu. Izgradnjom tog sustava Zadar će dobiti još čišće more, koje je i sada, zaključio je gradonačelnik, biološki čisto i pogodno za kupanje.

Nakon što je vijećnik Josip Vlahović izrazio nezadovoljstvo nezainteresiranošću gradskih vijećnika da se bore protiv bespravne gradnje, misleći pritom na zgradu Euroagrama, gradonačelnik Božidar Kalmeta izrazio je osobnu frustraciju činjenicom da Grad u ovakvim pitanjima nema ovlasti izdavanja niti jedne dozvole (građevinske, lokacijske i sl.), već ima isključivo ovlasti donošenja Prostornog plana te dodao kako je dobro poznato kako je upravo on osobno reagirao na višim razinama, boreći se protiv ove bespravne gradnje na Branimirovoj obali.

Vijećnik Živko Kolega upozorio je na niz aktivnosti koje posljednjih dana provodi Hotelsko poduzeće «Borik», u prvom redu na ograđivanje područja oko svjetionika na Puntamici ogradom zbog čega je onemogućen pristup kupačima, ali i okretanje automobila. Kako je pojasnio gradonačelnik, za postavljanje ograde potrebna je lokacijska dozvola, a s obzirom da je prostornim planom na tom dijelu predviđeno okretište automobila, ishođenje lokacijske dozvole nije moguće.
Stoga će Poglavarstvo Grada Zadra uputiti Sudu zahtjev za privremenom mjerom uklanjanja ograde, nakon čega će se od «Borika» pokušati otkupiti dio zemljišta nadomak svjetioniku koji je sada neosporno u njihovom vlasništvu.

Svjestan da takvi potezi nisu u nadležnosti Grada i pravno su vrlo komplicirani, vijećnik Predrag Ivković ipak je apelirao da se učini sve moguće kako bi se uklonile ruševine u privatnom vlasništvu građana, poput nekadašnje gostionice «Putnik» na Relji.

Uz objašnjenje kako rušenje takvih objekata može naložiti isključivo nadležno tijelo Državne uprave, vijećnici su informirani kako je Ministarstvu obnove,graditeljstva i javnih radova dostavljen popis objekata u Zadru koje bi trebalo srušiti ili urediti.

Sjednica Vijeća nastavljena je prema točkama Dnevnog reda, a iako održana, točka rasprave o statusu Znanstvene knjižnice u Zadru, točnije glasovanje o tome hoće li vlasnička prava nad Knjižnicom i dalje imati Grad Zadar ili će se ta prava prebaciti Sveučilištu u Zadru, prolongirano je dok se o ovom važnom pitanju ne konzultiraju stručnjaci.

Nakon što je gradonačelnik iznio informacije o dosad učinjenom na premještanju gradske deponije u razdoblju između dvije sjednice Vijeća, prihvaćeno je izvješće o izvršenju Proračuna Grada zadra za prvu polovinu tekuće godine, zatim izvješće o radu Poglavarstva za prošlu godinu, a prihvaćeni su i prijedlozi odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Grada Zadra te prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa luke Krijal na Premudi.