ODABRALI GRAĐANI: Izglasani KVARTipo projekti u MO Kožino i Petrčane
ODABRALI GRAĐANI: Izglasani KVARTipo projekti u MO Kožino i Petrčane
Vertikalna signalizacija, klupe, dječje sprave i gumena podloga u Kožinu te sanacija poljskih puteva u Petrčanima.

Jučerašnjim tribinama u mjesnim odborima Kožino i Petrčane uspješno je nastavljena ključna faza projekta KVARTipo.

Zainteresirani građani koji su se odazvali na javne tribine raspravljali su i odlučivali o prioritetnim malim investicijama u svojim mjesnim odborima. Na raspolaganju je bilo 80.000,00 kuna za MO Kožino i 115.000,00 kn za MO Petrčane. Cjelokupna alokacija za jedan i drugi mjesni odbor je utrošena.

Svim sudionicima predstavljeni su svi pristigli prijedlozi te pojašnjeno koji su od njih prihvatljivi, odnosno neprihvatljivi za financiranje nakon čega se pristupilo raspravljanju i glasovanju.

U prostorijama Mjesnog odbora Kožino raspravljalo se o 12 pristiglih prijedloga, nakon čega su se građani jednoglasno odlučili za financiranje izrade projektne dokumentacije uređenja križanja Zapadni put – Put sv. Bartola uz postavljanje znakova i treptača, zatim dječjih sprava na dječjem igralištu u Primorju te gumene podloge na dječjem igralištu uz osnovnu školu. Budući da se alokacija time nije u cijelosti potrošila, prisutni građani predložili su financiranje nekoliko klupa u mjestu u preostalom iznosu do visine alokacije. 

U Područnoj školi Petrčane raspravljalo se o ukupno 34 zaprimljena prijedloga, a prisutni sudionici tribina većinom glasova odlučili su da će se financirati sanacija poljskih puteva u ukupnom iznosu dodijeljene alokacije. Točne lokacije odredit će se naknadno u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. Za napomenuti je i kako je postavljanje znakovlja s nazivima ulica bilo predloženo kao mala komunalna akcija, ujedno prihvatljiva, no ne i izglasana. Bez obzira na navedeno, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša osigurat će sredstva i realizirati postavljanje uličnih znakova izvan inicijative KVARTipo.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže na budućim tribinama u svojim mjesnim odborima. Raspored svih predstojećih tribina nalazi se na ovoj poveznici.

 

STVARAJMO ZAJEDNO!

 

Više informacija o projektu može se naći na webu Grada Zadra i na službenom Facebooku i Instagramu projekta „KVARTipo!“.

Vezane fotografije

ODABRALI GRAĐANI: Izglasani KVARTipo projekti u MO Kožino i Petrčane ODABRALI GRAĐANI: Izglasani KVARTipo projekti u MO Kožino i Petrčane ODABRALI GRAĐANI: Izglasani KVARTipo projekti u MO Kožino i Petrčane ODABRALI GRAĐANI: Izglasani KVARTipo projekti u MO Kožino i Petrčane