ODABRALI GRAĐANI: Izglasani KVARTipo projekti u MO Jazine I, Jazine II, Diklo i Puntamika
ODABRALI GRAĐANI: Izglasani KVARTipo projekti u MO Jazine I, Jazine II, Diklo i Puntamika
Uspješno je nastavljena ključna faza projekta KVARTipo.

Zainteresirani građani koji su se odazvali na javne tribine raspravljali su i odlučivali o prioritetnim malim investicijama u svojim mjesnim odborima. Na raspolaganju je bilo 185.000,00 kuna za MO Jazine I, 180.000,00 kuna za MO Jazine II, 120.000,00 kuna za MO Diklo te 230.000,00 kuna za MO Puntamika. Cjelokupna alokacija svih navedenih mjesnih odbora je utrošena.

Svim sudionicima predstavljeni su svi pristigli prijedlozi te pojašnjeno koji su od njih prihvatljivi, odnosno neprihvatljivi za financiranje nakon čega se pristupilo raspravljanju i glasovanju.

U srijedu, 27. travnja, u prostorijama Mjesnog odbora Jazine I raspravljalo se o 18 pristiglih prijedloga, nakon čega su se građani odlučili za financiranje travnate rešetke kod kontejnera u Ulici Zrinsko-Frankopanska k.br. 17, projektiranje dječjeg igrališta na Trgu kneza Višeslava, uređenje dječjeg igrališta u Ulici Zrinsko-Frankopanska te krčenje površine i sadnju stabala na Obali kneza Branimira.

Istoga dana, u prostorijama Mjesnog odbora Jazine II, raspravljalo se o ukupno 24 zaprimljena prijedloga, a prisutni sudionici tribina većinom glasova odlučili su da će se financirati postavljanje vertikalne signalizacije (uspornici) na ključnim raskrižjima u kvartu, projektiranje i uređenje dječjeg igrališta u Ulici Vinka Paulskog te opremanje prostorija mjesnog odbora.  

U petak, 29. travnja, održane su javne tribine i u MO Diklo i Puntamika.

U prostorijama Mjesnog odbora Diklo, raspravljalo se o ukupno 32 zaprimljena prijedloga, a prisutni sudionici tribina odlučili su da će se financirati postavljanje uspornika i ograde kod Područne škole Diklo, projektiranje dječjeg igrališta Vukovica te postavljanje gumenih ploča i dječjih sprava na dječjem igralištu na Zgonu.

Naposljetku, u prostorijama Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole na području Mjesnog odbora Puntamika, raspravljalo se o ukupno 24 prijedloga građana, a prisutni građani odlučili su da će se financirati postavljanje koševa za smeće na nekoliko lokacija u kvartu, uređenje dječjeg igrališta kod koša i zoga, projektiranje sprava za vježbanje na otvorenom na lokaciji koja će se naknadno definirati, popravak ogradica i postavljanje stupića ispred Yachting bara te postavljanje uspornika u Ul. Grge Novaka i na križanju ulica A.G. Matoša i V. Desnice.

 

Sljedeće tribine

02.05. | MO Višnjik, MO Vidikovac

03.05. | MO Poluotok

04.05. | MO Voštarnica

Pozivamo sve građane da nam se pridruže na budućim tribinama u svojim mjesnim odborima!

 

STVARAJMO ZAJEDNO!

Više informacija o projektu može se naći na webu Grada Zadra i na službenom Facebooku i Instagramu projekta „KVARTipo!“.