OBAVIJEST  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU
OBAVIJEST ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU

Prema odredbi čl. 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13, 33/15,82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Odredbom čl. 118. Zakona o sudovima propisano je da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, pa je tako propisano, da za suca porotnika može biti izabran:

  • punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
  • osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću
  • osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,

a za suca porotnika za mladež, uz navedeno i:

  • osoba iz reda profesora, učitelja, odgajatelja ili osoba koja ima iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

SLIJEDOM NAVEDENOG

G R A D   Z A D A R   OBAVJEŠTAVA

Sve zainteresirane građane grada Zadra kao i kandidate koji su povodom prethodno objavljenih javnih poziva Grada Zadra iskazali interes za obnašanje dužnosti sudaca porotnika Općinskog i Županijskog suda u Zadru, a koji ispunjavaju sve uvjete propisane Zakonom o sudovima, da povodom ove obavijest podnesu svoje pojedinačne prijave za kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru.

Suce porotnike na prijedlog Gradskog vijeća imenuje Županijska skupština.

Kandidate za suce porotnike koje predlaže gradsko vijeće Grada Zadra su kandidati koji imaju prebivalište  ili boravište isključivo na području grada Zadra.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Zadra.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Zadar, Odboru za izbor i imenovanje, Narodni trg 1, 23000 Zadar, neposredno na pisarnicu Gradske uprave Grada Zadra, Narodni trg 1, ili putem e-maila: ured.grada@grad-zadar.hr

Za sve informacije u vezi ove Obavijesti zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 023/ 208-175.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti najkasnije do  24. veljače  2021. godine.