Nova privremena prometna regulacija i presađivanje stabala iz zone obuhvata radova Ulice dr. Franje Tuđmana
Nova privremena prometna regulacija i presađivanje stabala iz zone obuhvata radova Ulice dr. Franje Tuđmana
Izvješće o statusu provedbe projekta rekonstrukcije Ulice dr. Franje Tuđmana.

U sklopu provedbe projekta Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru ITS – Integrirani prometni sustav, ukupne vrijednosti 35 milijuna kuna u tijeku je izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice dr. Franje Tuđmana. U tijeku su radovi na ogradnim zidovima koji su pri završetku i iskopi za prometnicu na sjevernoj strani zahvata u smjeru od bivše vojarne prema Ulici Puta Stanova, te iskop rova za postavljanje nisko naponskog kabela, do raskrižja s ulicom Put Stanova.

 Nova privremena prometna regulacija

U sklopu radova rekonstrukcije na Ulici dr. Franje Tuđmana, od srijede 14. srpnja 2021. godine biti će uspostavljena privremena regulacija prometa na tri lokacije duž Ulice dr. Franje Tuđmana, uz odgovarajuću prometnu signalizaciju, sa svrhom da se postigne zadovoljavajući stupanj sigurnosti prometa vozila za vrijeme izvođenja predmetnih radova, i to od Ulice bana Josipa Jelačića do Ulice Put Murvice.  Promet će se odvijati usporeno, i to:

  • Od Ulice bana Josip Jelačića do Ulice Put Stanova, gdje će se promet odvijati dvosmjerno, jednim kolničkim trakom.
  • Od Ulice Put Stanova do Ulice Put Murvice promet će se odvijati jednosmjerno od sjeverozapada prema jugoistoku, (odnosno u smjeru od Ulice Put Stanova prema Ulici Put Murvice). Sva vozila koja dolaze iz smjera autobusnog kolodvora, od juga prema sjeveru, biti će preusmjerena i to prema centru Zrinsko-Frankopanskom ulicom, a obilazak prema sjeveru i zapadu odvijati će se ulicama Domovinskog rata ili Borka Šarlije Kese.
  • Za vrijeme izvođenja radova dio sjeverozapadnog kolničkog traka ulice Put Stanova će biti zatvoren za kolni promet, a na tom dijelu Ulice Put Stanova promet vozila će se odvijati samo u smjeru sjevera. Ulica Polačišće bit će zatvorena za sav promet u smjeru prema Ulici dr. Franje Tuđmana, nakon ulaza u trgovinski centar.

Promet za vrijeme navedenih radova će se odvijati uz pomoć znakova privremene regulacije prometa i na način kako je to označeno u grafičkom prikazu privremene regulacije, koji se dostavlja u prilogu.

Sve daljnje informacije o privremenoj regulaciji prometa pravovremeno će se objaviti na stranicama Grada Zadra www.grad-zadar.hr

Presađivanje stabala iz zone obuhvata radova

S predstavnicima Nasada d.o.o. Zadar dogovoreni su detalji oko premještanja stabala kod City Gallerie te stabala na jugozapadnom dijelu Ulice dr. Franje Tuđmana (preko puta zgrada TIZ-a), kako bi se na tim dijelovima prometnice moglo pristupiti izvođenju planiranih radova. Djelatnici zadarske tvrtke Nasadi d.o.o. će reducirati krošnje stabala kako bi se omogućio lakši iskop, vađenje i odvoz stabala u rasadnik gdje će se presaditi i očuvati. U skladu je to s projektom koji također predviđa i sadnju čak 70 novih stabala.

O projektu:

Realizacijom 35 milijuna kuna vrijednog projekta „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru – ITS“, financiranim kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) Grad Zadar se pridružuje skupini gradova koji na pametan način planiraju život grada i građana.

Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana, predstavlja ključnu komponentu projekta, koji ima za cilj povećanje učinkovitosti prometnog sustava grada Zadra. 

Ulica dr. Franje Tuđmana središnja je glavna gradska prometnica te kao takva najopterećenija prometom koja prolazi kroz najgušće naseljeno područje grada i u koju se ulijeva promet dnevnih migracija građana sa sjevernih dijelova grada u centar i obratno. Upravo zbog navedenog, rekonstrukcija i poboljšanje ove „prometne žile kucavice“ Zadra nameće se kao nužnost i višegodišnja potreba. 

Radovi rekonstrukcije predviđaju novu četvorotračnu prometnicu u dužini od 890  metara, s obostranim nogostupima i biciklističkim stazama te implementaciju inteligentnog prometnog sustava koji nudi prioritet vozilima javnog gradskog prijevoza. Tako će cjeloviti planirani obuhvat rekonstrukcije omogućiti optimizaciju prometnih tokova, učinkovitije upravljanje prometom te bolju informiranost vozača. Novoobnovljena trasa proširene ceste omogućiti će vožnju duž Ulice dr. Franje Tuđmana bez zastoja, ali i bitno utjecati na smanjenje štetnih plinova.

 

 

 

 

 

 

Vezane fotografije

Nova privremena prometna regulacija i presađivanje stabala iz zone obuhvata radova Ulice dr. Franje Tuđmana Nova privremena prometna regulacija i presađivanje stabala iz zone obuhvata radova Ulice dr. Franje Tuđmana Nova privremena prometna regulacija i presađivanje stabala iz zone obuhvata radova Ulice dr. Franje Tuđmana