Pored još nekih odluka, Poglavarstvo je na današnjoj sjednici prihvatilo popis prioritetnih lokacija za uređenje dječjih igrališta u 2005. To su Smiljevac, okoliš zgrada POS-a, potom Diklo u predjelu Zgon, Arbanasi u Uvali Bregdetti te Puntamika, na Obali kneza Trpimira. Uređena igrališta imat će tobogane, vrtuljke, klackalice, penjalice i sličnu opremu u kojoj će, vjerujemo, uživati naši najmlađi.

Poglavarstvo Grada Zadra prihvatilo je danas Izvješće o izvršenju Proračuna Grada za 2004. godinu, kao i izvješća o radu i financijskih izvješća ustanova u kulturi čija su osnivačka prava prenesena na Grad, dakle Znanstvene i Gradske knjižnice, Hrvatske kazališne kuće i Dječjeg vrtića «Radost».

Na sjednici Poglavarstva utvrđen je i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu kao i Prijedlog odluke o načinu uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila.

Riječ je, naime, o zabrani postavljanja rashladnih uredaja vidljivih s javnih površina unutar granica zaštićene povijesne jezgre bez dobivenog odobrenja konzervatora. Nadalje, izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu vlasnici životinja, odnosno pasa obvezuju se očistiti onečišćenu javnu površinu odnosno sa sobom nositi metlicu i lopaticu.

Također, dotrajala, oštećena i napuštena vozila ostavljena na javnim površinama nagrđuju izgled samog Grada, nanose štetu javnim, posebice zelenim površinama, te se nepotrebno zauzima parkirni prostor ostalim vozilima. Stoga je Odluka o komunalnom redu izmijenjena na način da se takva vozila uklanjaju po nalogu komunalnog redara. Propisan je i postupak uklanjanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na mjestima na kojima te poslove ne obavljaju ovlašteni policijski službenici, na način da se takva vozila uklanjaju odmah po nalogu komunalnog redara na za to odredeno mjesto, a poslove obavlja trgovačko društvo «Obala i lucice».

Pored još nekih odluka, Poglavarstvo je prihvatilo popis prioritetnih lokacija za uređenje dječjih igrališta u 2005. To su Smiljevac, okoliš zgrada POS-a, potom Diklo u predjelu Zgon, Arbanasi u Uvali Bregdetti te Puntamika, na Obali kneza Trpimira. Uređena igrališta imat će tobogane, vrtuljke, klackalice, penjalice i sličnu opremu u kojoj će, vjerujemo, uživati naši najmlađi.