Natječaj za stipendije Grada Zadra
Natječaj za stipendije Grada Zadra

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/14-01/03, Ur.broj: 2198/01-2-14-2, od 07. studenog 2014.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj 13/09, 18/10 i 12/11), Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima,   r a s p i s u j e

NATJEČAJ 

za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2014./2015. godinu.

Tekst natječaja i obrasci za prijavu su u privitku.