Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/13-01/04, Ur.broj: 2198/01-1/4-13-2, od 30. listopada 2013.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj 13/09, 18/10 i 12/11), Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima,   r a s p i s u j e NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2013./2014. godinu.

Tekst natječaja i obrasce možete preuzeti ovdje: http://www.grad-zadar.hr/vijest/natjecaji-35/natjecaj-za-stipendije-2160.html