Natječaj za stipendije
Natječaj za stipendije
Grad daje 115 novih stipendija.

Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima,   r a s p i s u j e  N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2020./2021. godinu.

Svake godine Grad Zadar raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima. Raspisuje se natječaj za dodjelu 115 novih stipendija od kojih 30 stipendija za učenike srednjih škola, od toga 15 za učenike srednjih škola koji se školuju za strukovna zvanja, 40 za studente prve godine studija i 45 za studente viših godina studija, od toga za deficitarna zvanja dodjeljuje se 15 stipendija studentima prve godine i 15 stipendija studentima viših godina.
Predviđeni iznos za stipendije u Proračunu Grada Zadra za 2020. godinu je 2,5 milijuna kuna.

Zaključkom Gradonačelnika Grada Zadra od siječnja 2019. godine  iznosi  stipendija su uvećani  za 100 kuna svim korisnicima. Uvećanje iznosa stipendija primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine pa tako stipendija za učenike srednjih škola iznosi 300 kuna mjesečno, za studente u mjestu prebivališta 600 kuna mjesečno, za studente izvan mjesta prebivališta 800 kuna mjesečno, te za studente koji se školuju za deficitarna zvanja 900 kuna mjesečno.

Prijave za stipendiranje podnose se do 11. prosinca.