Ministri Bačić i Erlić u Gradu
Ministri Bačić i Erlić u Gradu
Zadar dobio tehničku pomoć za ITU mehanizam i posao upravljanja državnim nekretninama na svom području.

U gradskoj vijećnici održan je radni sastanak  gradonačelnika Branka Dukića i ministara Branka Bačića i Šime Erlića. Teme sastanka bile su  raspolaganje državnom imovinom temeljem novog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i nova ITU omotnica. Ministar Branko Bačić je s gradonačelnikom Brankom Dukićem potpisao ugovor o predaji na postupanje zahtjeva za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Temeljem ovog zakona posao upravljanja nekretninama prelazi na Grad, ali i dio prihoda koji se tim upravljanjem uprihodi; točnije, 20% prihoda ostaje u gradskom proračunu. Danas je Grad preuzeo 42 predmeta. Također, ministar Erlić potpisao je sporazum Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU o financiranju Tehničke pomoći u provedbi ITU mehanizma za Urbano područje Zadar vrijedan 691 000 eura.

Upravo ova dva dokumenta koja potpisujemo govore o nastojanjima ove Vlade da deccentralizacijom jača ulogu jedinica lokalne samouprave i jača efikasnost na terenu i ja to pozdravljam jer to pokazuje da razvoj naše države ide u pravom smjeru.- rekao je prije potpisivanja gradonačelnik Dukić.

Tema sastanka bila je i donošenje Urbanističkog plana uređenja "Ravnica". Naš je dogovor da bi ministarstvo, sukladno procesu digitalizacije i transformacije svih prostornih planova u RH,  preuzelo financiranje izrade plana nove generacije područja "Ravnica" koje je od iznimne važnosti za život u Zadru. Izgradili bi se  objekti koji bi u prometnom i drugom smislu obogatili život stanovnika. Razgovarali smo i o darovanju nekretnina u vlasništvu RH na području "Barutane" gdje se planira izgradnja nogometnog kampa. Razgovarali smo također i o nastavku izgradnje POS-ovih stanova, zgrade na području grada u kojoj bi dio stanova bio namijenjen najmu za onaj dio naših sugrađana koji nisu dovoljno kreditno sposobni za kupnju stana. Spomenuli smo i jedan vrlo zanimljiv projekt Grada, mogućnost izgradnje obiteljskih kuća u Crnom, na zemljištu u vlasništvu Grada Zadra.-rekao je potpredsjednik Vlade Branko Bačić.

Povodom potpisivanja sporazuma za ITU mehanizam ministar Erlić je izjavio: – Ovo je isto tako jedan vid decentralizacije u vidu europskih sredstava i dozvoljavanja gradovima da odlučuju o sredstvima i mogućnostima ulaganja iz europskih fondova. Najveći iskorak je upravo tu postignut. Omogućili smo gradovima da svako središte županije dobije svoj ITU grad sa 680 milijuna eura i nikad većim izdvajanjima i sredstvima kojima će se pokrenuti investicijski ciklus u državi gdje se gradovi označuju kao predvodnici razvoja županija i Hrvatske ali i onima koji će omogućiti ujednačeni regionalni razvoj cijele Hrvatske. Tako je Zadru omogućeno korištenje 43 milijuna eura s kojima će on postati još zeleniji, tehnološki napredniji grad s nizom projekata koje je gradska uprava pripremila u skladu sa svojom strategijom razvoja, a koji će se realizirati u ovoj i sljedećim godinama. Da bi se ti projekti mogli realizirati, potrebni su ljudski i ostali resursi, i za to smo danas dodijelili ovih 691 000 eura tehničke pomoći koja služi ITU jedinici da bude učinkovitija u pripremi i realizaciji projekata.

 

Vezane fotografije

 Ministri Bačić i Erlić u Gradu  Ministri Bačić i Erlić u Gradu  Ministri Bačić i Erlić u Gradu  Ministri Bačić i Erlić u Gradu  Ministri Bačić i Erlić u Gradu  Ministri Bačić i Erlić u Gradu