Konferencija "Vrtić za svako dijete"
Na nacionalnoj konferenciji Grad Zadar predstavljen kao primjer odobre prakse i uspješnog razvoja i unaprjeđenja predškolskog odgoja i obrazovanja.

Gradonačelnik Brano Dukić i pročelnik UO za odgoj i školstvo, Joso Nekić, sudjelovali su na konferenciji pod nazivom „Vrtić za svako dijete - pristup predškolskom odgoju i obrazovanju – mogućnosti i izazovi u smanjenju nejednakosti.“ Konferenciju je organizirao UNICEF Ured za Hrvatsku, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske.

Cilj konferencije bio je razgovarati o različitim rješenjima koja svoj djeci pod jednakim uvjetima omogućuju pristup predškolskom odgoju i obrazovanju. Konferencija se posebno bavila odnosom između važnosti ulaganja u predškolsko obrazovanje i nedostatka ulaganja u osiguranje pristupa vrtićima. Na konferenciji je također bilo riječi o važnosti financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja za ranjive skupine djece i prednostima i izazovima postojanja decentraliziranih modela financiranja za održivi univerzalni pristup predškolskom odgoju.

PRIMJERI DOBRE PRAKSE I INOVATIVNIH RJEŠENJA IZ HRVATSKE I INOZEMSTVA

Unicefovi stručnjaci na ovom području istakli su primjere dobre prakse kao dobar put u pronalaženju rješenja i razmjeni iskustava, izrazili su i optimizam zbog dobrog puta kojim se ide i kojim svi zajedno žele ići.

Inozemna iskustva o važnosti ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje iznio je dr. sc. Jan Peeters iz belgijskog Centra za inovacije u ranoj dobi.

„Vrtići su mjesta gdje djeca dobivaju priliku razvijati svoje potencijale od najranije dobi. Kada djeca nemaju priliku ići u vrtić zakidamo ih za pravo da razvijaju svoje sposobnosti, talente i vještine na suvremen način. Pritom trebamo posebno voditi računa o ranjivim skupinama djece, poput djece iz obitelji lošijeg imovinskog statusa, koja su najčešće zakinuta za ovo pravo. Uvjerena sam da zajedničkim i koordiniranim djelovanjem možemo osigurati da baš svako dijete u Hrvatskoj, barem od četvrte godine svog života, ima priliku pohađati vrtić. To je pokazalo iskustvo brojnih zemalja koje su dosegnule ovaj cilj, te mi je posebno drago da smo na konferenciji imali prilike učiti iz dobrih međunarodnih, ali i lokalnih praksi“, istaknula je Valentina Otmačić, predstojnica UNICEF-a u Hrvatskoj.

Gradonačelnik Grada Zadra, Branko Dukić te pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra, Joso Nekić, sudjelovali su na panelu pod nazivom “Dobre prakse i inovativna rješenja” na Unicefov poziv. Naime, pozitivnu praksu Grada Zadra prepoznali su i drugi te je ovo bila izvrsna prilika predstaviti model financiranja i sufinanciranja vrtića u Zadru.

ULAGANJE U UNAPRJEĐENJE STANDARDA ODGOJA I OBRAZOVANJA U GRADU ZADRU

Predstavnici Grada Zadra istaknuli su kako su sukladno Zakonu dječji vrtići javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljaju kao javnu službu. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebi i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarenjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prije 10 godina Grad Zadar kapacitetima svojih ustanova nije bio u mogućnosti zadovoljiti javne potrebe građana na području predškolskog odgoja i obrazovanja. Financijska potpora Grada vrtićima drugih osnivača bila je nedovoljna. Broj i kapaciteti vrtića drugih osnivača dakle, također su bili prostorno i ekonomski bez potencijala. Iznos participacije roditelja djece u vrtićima drugih osnivača bio je dvostruko viši od one koju su plaćali roditelji djece u vrtićima kojima je Grad Zadar osnivač.

Vodeći se principom kako programi predškolskog odgoja i obrazovanja trebaju biti dostupni svima pod jednakim uvjetima Grad je dodatno financijski potpomogao vrtiće drugih osnivača, osiguravajući im sredstva za plaće odgojiteljica, a od prošle pedagoške godine i za rad stručne službe, kao i određeni paušalni iznos po odgojno-obrazovnoj skupini.

Na taj način u proteklom periodu Grad je potakao osnivanje novih ustanova i širenje kapaciteta, jednak iznos participacije roditelja (koja je ove godine dodatno smanjena) u svim vrtićima bez obzira tko im je osnivač. Vrtići drugih osnivača dodatno su podigli razinu svog ukupnog pedagoškog i organizacijskog rada te pored redovitih ponudili različite posebne i alternativne odgojno-obrazovne programe.

DO 2020. U VRTIĆE UKLJUČITI ŠTO VIŠE DJECE

S obzirom na cilj koji je postavilo Vijeće Europske unije da do 2020. godine ostvari stopu sudjelovanja u strukturnom učenju kod djece u dobi od 4 godine i starije od 95% u Gradu su svjesni izazova na ovom području, a koji je sublimiran i u nazivu konferencije: Vrtić za svako dijete, posebice se to odnosi na osiguravanje mjesta za djecu jaslične dobi.

Zaključak predstavnika iz svih gradova i sredina koji su sudjelovali na konferenciji išao je u smjeru traženja potpore od središnje države jer su uistinu rijetki primjeri kako je neka od jedinica lokalne i regionalne samouprave u potpunosti zadovoljila sve javne potrebe na području predškolskog odgoja i obrazovanja.

PROGRAMI MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU

Kao dobar primjer istaknuti su napori Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je u posljednje vrijeme objavilo natječaje vrijednosti gotovo milijardu kuna, a posebice posljednji natječaj Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Grad Zadar također je poslao prijavu za ovaj natječaj, te će u slučaju pozitivnog rješenja dobiti bespovratna sredstva kojima bi se omogućilo dodatno usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja.

REGIONALNE NEJEDNAKOSTI U POHAĐANJU I DOSTUPNOSTI VRTIĆA

U posljednjih godinu dana Republika Hrvatska pokrenula je velika ulaganja u izgradnju i obnovu vrtića u Hrvatskoj jer u čak 146 općina djevojčice i dječaci nemaju priliku ići u vrtić. Ni tamo gdje vrtići postoje oni nisu dostupni svakom djetetu. Hoće li dijete dobiti priliku ići u vrtić ovisi o tome jesu li mu roditelji zaposleni, u kojem kraju Hrvatske odrasta i o tome jesu li grad ili općina u kojoj živi bogati ili siromašni.

Prema Eurostatovim podacima, trenutačno u Hrvatskoj u vrtić ide 75 posto djece od četvrte godine do uključivanja u obvezno školovanje. No, analiza trenutačnog stanja glede pristupačnosti, koju su proveli stručnjaci Pravnog fakulteta u Zagrebu, pokazala je velike regionalne nejednakosti. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, primjerice, u vrtić ide 29 posto djece, u Brodsko-posavskoj samo 24 posto djece, dok u Zagrebu visokih 82,8 posto djevojčica i dječaka od treće do šeste godine ide u vrtić. Cilj Europske unije jest osigurati da do 2020. godine 95 posto djece pohađa vrtić.

Na nacionalnoj konferenciji uz međunarodno sudjelovanje "Vrtić za svako dijete" sudjelovali su donositelji odluka s državne, regionalne i lokalne razine vlasti te stručnjaci koji se bave predškolskim odgojem i obrazovanjem.

Vezane fotografije