Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”
Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”

U Kneževoj palači održana je konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”Koordinator projekta je Grad Zadar, a partneri su  Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica grada Zadra, Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRAnova, te Sveučilište u Zadru. Na konferenciji su se predstavile projektne aktivnosti i potpisao se partnerski sporazum.

"Kneževu palaču povijest je zabilježila još u 13. stoljeću. Prvi je put preuređena u 16., a još jednom u 19. stoljeću.  Dugi je niz godina bila važan čimbenik u kulturnome životu Zadra kroz višenamjenske funkcije – Gradske knjižnice, Glazbeno-baletne škole i koncertne dvorane. U Domovinskom ratu pogođena je neprijateljskim granatama velikog kalibra koje su je ozbiljno oštetile i narušile joj statiku. Prva zahtjevna faza poratne obnove počela je 1999. godine. 2011. uz pomoć Grada Zadra i zadarskog Konzervatorskog odjela, Narodni muzej pokrenuo je akciju privremenog osposobljavanja nekoliko dvorana u izložbene svrhe. Došlo je vrijeme da Kneževu palaču obnovimo i četvrti povijesni put. Kroz projekt “Obnove i turističke valorizacije kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače”, bespovratnih 38 milijuna kuna za tu je namjenu osigurano iz strukturnih fondova Europske unije. Od 144 kandidiranih projekata, zadarski je među 15 odabranih!  Čeka nas golem posao u iznimno kratkim rokovima. Neka Kneževa palača , potkraj 2016., zasja u punome sjaju na ponos svima nama!" -  istaknuo je gradonačelnik Božidar Kalmeta govoreći o projektu.

Provedba ovog projekta, odobrenog za financiranje na natječaju  za razvoj poslovne infrastrukture, iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.—2013., započela je 02. listopada 2014. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.799.651,00 kuna, uz 95% sufinanciranja, a projekt će se provoditi 24 mjeseca.

Projekt ima za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Projekt rješava dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada. Rekonstrukcijom Kneževe palače ovaj dio Zadra postat će novi društveni, kulturni i turistički centar grada.

Projekt obnove i turističke valorizacije kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače je jedan od  15 odabranih od ukupno 144 prijavljena projekta u sklopu 4. poziva Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, za projekte vrijedne 376 milijuna kuna koji će se financirati u okviru Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ Projekt Kneževe palače odabran je zajedno sa 15 drugih projekata u ukupnoj konkurenciji od 144 projekta iz cijele Hrvatske.

Projekt obnove Kneževe palače od velikog je značaja za Grad Zadar budući da se radi o prvim bespovratnim sredstvima za infrastrukturne zahvate iz strukturnih fondova u Hrvatskoj. Osim za infrastrukturne zahvate i obnovu Kneževe palače sredstva će se iskoristiti i za jačanje kapaciteta za upravljanje Kneževom palačom,  međunarodnu ljetnu školu, izradu marketing plana, te kompletnog vizualnog identiteta Kneževe palače.  Tijekom 15 mjeseci trajanja provedbe projektom će koordinirati nositelj Grad Zadar.

Vezane fotografije

Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače” Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače” Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače” Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače” Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače” Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače” Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače” Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače” Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače” Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”