Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje, zubna ambulanta u MO Bokanjac, Kreativni Zadar, projekti iz EU fondova….
Javni kolegij gradonačelnika Grada Zadra, Branka Dukića.

Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane

Gradonačelnik Grada Zadra, Branko Dukić, održao je javni kolegij s pročelnicima upravnih odjela. Gradonačelnik Dukić kolegij je otvorio prijedlogom zaključka o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane:

- Pred nama je Zaključak o sufinanciranju izrade natječajne dokumentacije za ukupno osam projekata koji obuhvaćaju nabavku roba i usluga te radova na izgradnji integriranog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane.

- Nakon izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i kolektora visokih zona Grada, uz pomoć Hrvatskih voda i dostupnih sredstava iz Kohezijskog fonda Europske unije, ovim zaključkom započinjemo novi proces izgradnje sustava odvodnje na području Grada Zadra. Ukupno procijenjena vrijednost projekta je 408 milijuna kuna, a obuhvaća izgradnju mreže sustava odvodnje podijeljene u tri područja: Bokanjac, središnje područje Grada Zadra te naselja Petrčane i Kožino. Projektom je predviđena i nadogradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nabava opreme za potrebe budućeg novoizgrađenog sustava, naglasio je gradonačelnik Dukić.

Dukić je ovaj projekt nazvao drugom fazom programa „Zadra bez crnih jama“ jer se njime gradi  mreža odvodnje koja će prolaziti kroz skoro 300 gradskih ulica, a pratit će ga obnova i opremanje ostale komunalne infrastrukture na tim trasama – od sustava oborinske kanalizacije do javne rasvjete i zelenih površina.

- Projekt će se realizirati kroz idućih 4 do 5 godina i kroz to razdoblje naš će grad biti veliko gradilište. No, prije svega, dobit ćemo suvremenu komunalnu infrastrukturu i trajno zaštićen okoliš po pitanju zbrinjavanja otpadnih voda, kazao je Dukić zamolivši građane za strpljenje budući da će iduće godine, prema planu Zadar biti opet veliko gradilište.

Aktivnosti oko dovršetka Centra Mocire

Gradonačelnik je izvijestio i o aktivnostima vezanim za dovršetak izgradnje Centra Mocire:

- Prošlog tjedna smo u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održali radni sastanak s ministricom Murganić i njezinim suradnicima te pomoćnikom ministrice znanosti i obrazovanja Stipom Mamićem na kojemu smo usuglasili sve radove nužne za dovršetak Centra Mocire, a čija je vrijednost procijenjena na 16 milijuna kuna. Razgovarali smo i o potrebnim poboljšanjima projekta koja se odnose na klimatizaciju, videonadzor, solarnu instalaciju, protuprovalnu zaštitu i slično, rekao je Dukić i dodao da je na sastanku zaključeno da se prihvaćaju svi troškovi nužni za dovršetak objekta, te da se po žurnoj izradi glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole naprave troškovnici i pokrene postupak javne nabave za izvođenje radova. Predviđeni početak radova na Centru Mocire je zadnji kvartal 2018. godine.

Zubna ambulanta u MO Bokanjac

Pročelnica UO  za samoupravu i opće poslove, Dolores Grdović Kalmeta izvijestila je o prijedlogu Zaključka o davanju prostora u Mjesnom odboru Bokanjac na korištenje Domu zdravlja Zadarske županije za potrebe zubne ambulante i kazala da se radi o poslovnom prostoru u prizemlju zgrade MO Bokanjac površine 50 metara četvornih u koji je Grad, za potrebe zubne ambulante, već uložio 70 tisuća kuna za obnovu, u skladu sa standardima koje propisuje Ministarstvo zdravstva.

- Uz ovu ambulantu, od prije se tu nalazi i ambulanta primarne zdravstvene zaštite, knjižnica i društvene prostorije što potvrđuje da Grad Zadar sustavno prati potrebe svih naših mjesnih odbora, kazala je pročelnica Grdović Kalmeta.

Gradonačelnik Dukić naglasio je da je otvaranje zubne ambulante u skladu s politikom razvoja mreže medicinske skrbi i usluga u svim dijelovima grada i u svim mjesnim odborima, pa će tako uskoro i velike gradske četvrti, Smiljevac i Crvene kuće, također dobiti ambulantu primarne zdravstvene zaštite.

Grad Zadar nastavlja projekt prehrane u školi i suradnju s udrugom „Lijepa naša“

Izvješće o nastavku suradnje s Udrugom Lijepa naša u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u RH dao je pročelnik UO za odgoj i školstvo, Joso Nekić koji je kazao da su eko-škole trajni međunarodni program i u svijetu najpriznatiji model odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj koji je osmišljen za provedbu putem nastavnih, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama svih razina.

- Cilj programa Eko-škole je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, nastavnika, odgojitelja i drugih djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova kako bi mlade generacije učinili osjetljivima za pitanja i očuvanje okoliša te sposobnima za donošenje odgovornih odluka o razvitku društva u budućnosti, kazao je Nekić dodavši da su u projekt uključeni DV Radost, OŠ Šime Budinića i Stanovi koje imaju aktivni status međunarodne Ekoškole.

Što se tiče Projekta prehrane u školi u školskoj 2017./2018. Godini, pročelnik Nekić je podsjetio je da je u rujnu 2017. godine otvoren poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017./2018.) i da isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ciljna skupina u projektu su učenici koji dolaze iz obitelji u kojima cenzus ne prelazi 2.000,00 kn mjesečno po članu zajedničkog kućanstva. Iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna. Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 731 učenika koji bi bili uključeni u ovaj Projekt.

- U ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nakon provedenog postupka ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 19. veljače 2018. godine obavijestilo Grad Zadar kako je naš projektni prijedlog ostvario, od maksimalnih 20, ukupno 20 bodova te je odabran za sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava odnosno donošenje Odluke o financiranju, naglasio je pročelnik Nekić.

Projekt se od 2. listopada 2017. godine počeo provoditi u osnovnim školama Grada Zadra te su sredstva bila osigurana u Proračunu Grada Zadra, neovisno o ishodu projektne prijave.

Izvješće o odobrenim sredstvima Fonda za sufinanciranje EU projekata i informacije o prijavama na natječaje Europskog socijalnog fonda

Na kolegiju gradonačelnika, pročelnik za EU fondove, Šime Erlić dao je nekoliko informacija o prijavama na natječaje Europskog socijalnog fonda i o odobrenim sredstvima Fonda za sufinanciranje EU projekata. Pročelnik Erlić nabrojio je četiri projekta koji su prijavljeni na natječaje Europskog socijalnog fonda. To su:

- Projekt za Podršku uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Projekt za Podršku uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina pripremljen je u suradnji sa CARITAS-om i namijenjen dugotrajno nezaposlenim osobama, osobama s invaliditetom, beskućnicima i osobama s zajamčenom minimalnom naknadom, a s ciljem edukacije za deficitarna zanimanja iz sektora poljoprivrede, turizma i metalurgije.

- Namjera nam je kroz ovaj projekt osposobiti pedesetak osoba i povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada, kazao je Erlić dodavši da je predviđeno trajanje projekta 18 mjeseci, a vrijednost je 1.5 milijuna kuna, rekao je Erlić.

- Program informativno-izobraznih aktivnosti za zaštitu okoliša

Sljedeći je Program informativno-izobraznih aktivnosti za zaštitu okoliša koji je u skladu sa strateškim dokumentima RH o smanjenju količine otpada do 2020. Projekt je prijavljen za područje grada Zadra a predviđen je niz promotivnih aktivnosti, marketinška kampanja i radionice za stanovništvo na kojima bi se govorilo  o potrebi odvajanja otpada, reciklaži, kućnom kompostiranju i svim mjerama smanjenja količina otpada. Predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci, a vrijednost je 1,4 mil. kuna

- Poboljšanje usluge rane intervencije za djecu s teškoćama

U suradnji sa CARITASOM pripremljen je projekt za širenje dostupnosti usluge rane intervencije. Projekt predviđa uspostavu mobilnog tima, edukacije za stručnjake za ranu intervenciju, stručnu podršku roditeljima i obiteljima djece s teškoćama, te opremanje kabineta za ranu intervenciju u trajanju od  24 mjeseca i vrijednosti 1,5 mil. Kn.1,5 mil. Kn

- Kultura u centru

Kultura u centru je projekt suradnje sa Centrom nezavisne kulture kojim se želi kreirati model sudioničkog upravljanja budućim Centrom za mlade i stvoriti platformu za suradnju između Grada, institucija u kulturi i nezavisne kulturne scene, a s ciljem predlaganja mjera za razvoj nezavisne kulturne scene

Sredstva odobrena od strane Fonda za sufinanciranje EU projekata

Pro čelnik za EU fondove izvijestio je kako su Gradu Zadru odobrena sredstva od strane  Fonda za sufinanciranje EU projekata RH, za sufinanciranje ukupno osam projekata u vrijednosti od 2 milijuna kuna u cilju pomoći sufinanciranja onog dijela koji financira grad.

- To znači da smo smanjili naše uobičajena izdvajanja iz gradskog proračuna za te EU projekte i spustili smo stopu sufinanciranja sa 15% na 5% na svim projektima. Konkretno u proračun će nam biti uplaćeno, po svim projektima dodatnih 2 milijuna kuna, podcrtao je pročelnik Erlić.

Predstavljanje Okvira za kreativni razvoj grada Zadra - Kreativni Zadar 2020

Do kraja tjedna na mrežnim stranicama Grada Zadra bit će objavljen “Program za kreativni razvoj grada Zadra - Kreativni Zadar 2020. Radi se o programsko-planskom dokumentu koji daje prijedloge ciljeva i mjera za razvoj kreativnog sektora grada Zadra, odnosno razvoj kulture, udruga i institucija u kulturi, umjetničkih organizacija, kreativaca i mladih.

- Važno je naglasiti kako je dokument nastao kao rezultat procesa prijave na natječaj za Europsku prijestolnicu kulture i rezultat je procesa savjetovanja s ključnim predstavnicima zadarskog sektora kulture i nezavisne scene. Ovaj se dokument, stoga, ne može smatrati djelom jednog ili nekoliko autora, već kao sublimirani prikaz razmišljanja, stavova i prijedloga mjera raznih aktera zadarske kulturne i društvene scene, istaknuo je pročelnik Erlić dodavši da su se neke ideje, proizašle iz ovog postupka prijave, već počele realizirati, od primjerice KvartArt festivala, koji se planira i ove godine, do programa za kluba mladih u Kneževoj palači, projekta Centra za mlade koji se planira, te centra kreativne industrije od zadarske županije.

Pročelnik Erlić na kraju je pozvao sve zainteresirane dionike i građane da daju svoje prijedloge i inicijative u ovom pravcu.

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić objasnio je potrebu obnove voznog parka s ukupno milijun kuna, od čega je 400.000 kuna namijenjeno kupnji kombija prilagođenog prijevozu invalidnih osoba budući da je postojeće vozilo dotrajalo.

- Takvo vozilo zahtjeva posebnu prilagodbu nakon kupnje kako bi se zadovoljili sigurnosni uvjeti za prijevoz osoba s invaliditetom i njihovih pomagala, kazao je Dukić.

Iznos od 630.000 kuna namijenjen je za nabavu tri osobna vozila za nadopunu voznog parka gradske uprave, jer u ovoj godini ističe leasing za tri automobila koja su se do sada koristila, te će se zamijeniti s tri nova vozila, dakle ukupan broj vozila ostaje isti.

- Nova vozila su potrebna budući su stara dotrajala i s velikom kilometražom te iziskuju visoke troškove održavanja. Nova vozila neće biti iz kategorije luksuznih automobila, objasnio je gradonačelnik Dukić.

Cijene u planu nabave su procijenjeni iznosi, a tijekom postupka javne nabave je moguće dobiti i niže ponude od te procjene, istaknuo je pročelnik UO za financije, Ivan Mijolović i dodao:

- U planu nabave iskazana je ukupna cijena vozila, no ona će se otplaćivati preko leasinga tijekom više godina, a ne jednokratno.

Održavanje i radovi na prometnicama

Pročelnik UO za komunalne djelatnosti, Robertino Dujela kazao je kako su završeni su radovi na sanaciji kolnika Josipa bana Jelačića od križanja s Strossmayerovom do križanja s Tuđmanovom u vrijednosti od 600.000,00 kn, te se planiraju  radovi na obnovi kolnika dijela Ulice Akcije Maslenica koji je nastradao  u poplavi 11.rujna 2017.godine. U dijelu održavanja javnih radova pri završetku su radovi na izradi dječjeg igrališta na Novom Bokanjcu. Također radovi traju i na popravku ploča nogostupa u Ulici A.G. Matoša, a u tijeku je intervencija na kamenim pločama  Poljane Plankit.

- Pokrenuli smo i savjetovanje o izmjeni i dopuni Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra čije predložene izmjene i dopune prate sugestije i uvjete Konzervatorskog odjela u Zadru,  a odnose se ponajprije na postavljanje reklama i reklamnih panoa u povijesnoj jezgri grada. U cilju smanjenja komunikacijskog opterećenja i osiguravanja nesmetanog korištenja javnog prostora pješacima te omogućavanja vizualnog kontakta sa spomeničkom baštinom, ovim je izmjenama predviđeno postavljanje zajedničkih putokaznih reklamnih panoa u 1. zoni na lokacijama gdje za to postoji najveći interes korisnika poslovnih prostora. U prethodnom savjetovanju u pripremi ovih izmjena predstavnici Udruženja obrtnika Zadar i gospodarske komore iskazali su zadovoljstvo zbog pokretanja rješavanja ovog pitanja, istaknuo je pročelnik Dujela.

Dodao  je da predloženim  izmjenama i  dopunama Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta grad Zadar namjerava zaštititi novoizgrađene ili obnovljene prometnica kroz  reguliranje uvjeta prekopa. Što se tiče poslova u području zaštite okoliša, uz redovna izviješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja kao i provedbi posebnih mjera sprječavanja  nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, na dnevnom redu sjednice GV naći će se  i novi Plan gospodarenja otpadom usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpada i PGO RH.

Vezane fotografije