56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema
56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema
Gradonačelnik Kalmeta: Najveće ulaganje u kulturu u novijoj zadarskoj povijesti

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o financiranju projektnog prijedloga „ZADAR BAŠTINI-Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020“ u postupku dodjele bespovratnih sredstava “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

U sklopu tog projekta obnovit će se i urediti dva kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna. Na temelju prijedloga Odluke o financiranju, Gradu Zadru se dodjeljuju sredstva u iznosu od 56.492 181,60 kuna.

Ovim programom kulturno-turistički sadržaji Zadra podižu se na potpuno novu razinu kojom Zadar postaje kulturni centar od nacionalnog značaja, a dugoročno se  rješava i potreba Grada Zadra te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, atraktivan i inovativan način, te se podiže konkurentnost kulurnog i turističkog proizvoda.

Tim povodom, u Providurovoj palači, u prostorijama Hrvatskog pjevačkog glazbenog društva Zoranić gradonačelnik Božidar Kalmeta sa suradnicima, zamjenicima Zvonimirom Vrančićem i Ivicom Vlakićem, pročelnicima Šimom Erlićem, Darkom Kasapom i Radovanom Dunatovom i direktoricom Razvojne agencije Zadra Nova, Sanjom Peričić, održao je konferenciju za medije.

Gradonačelnik Božidar Kalmeta – najveće ulaganje u kulturu u novijoj povijesti Zadra

-Ukupan iznos za ovaj projekt iznosi 66.461 390,00, od čega su EU sredstva 56.492 181,60 kuna, a razliku će dati Grad Zadar. Partneri u projektu su Grad Zadar, Narodni muzej, Turistička zajednica Grada Zadra, Sveučilište u Zadru i razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova, a  za desetak dana očekuje se potpisivanje ugovora sa Ministarstvom i SAFU-om. Ova druga faza obnove baštinskog centra obuhvaća rekonstrukciju Providurove do  ulaza u Meulićevoj ulici, dok će se u trećoj fazi obnoviti dio palače koji obuhvaća prostore komunalne tvrtke Vodovod. Osim toga obnavlja se i kompletan parter Bedema zadarskih pobuna, od zgrade Narodnog lista do vrha Poluotoka. Projektna dokumentacija se izrađuje, lokacijsku dozvolu imamo, a sve to skupa izrađuje studio  Rene, Bogdana Marova. Cilj nam je da bedeme pretvorimo u šetnicu, usuđujem se reći zadarski Montmarte. Što se tiče Providurove, projekti su gotovi, a projektatni su Igor Pedišić i Iva Letilović.

-Obnova Kneževe, a nakon nje i Providurove palače te zadarskih bedema predstavlja najveće ulaganje u kulturnu baštinu u novijoj zadarskoj povijesti. Zadar će s obnovom ovih reprezentativnih prostoria kulturne baštine napraviti ogroman iskorak u kulturnom i turističkom smislu.

Šime Erlić – obnovom Kneževe, Providurove i bedema postajemo grad sadržaja i grad kulture

-Grad je projekt predao u ožujku 2016., a tome je prethodilo nekoliko mjeseci rada na prijavi. Natječaj je bio kompleksan jer se radi o integriranom kulturnom programu. Nakon pređenih sedam koraka evaluacije, dobili smo odluku o financiranju ovih dvaju kulturnih dobara.  Sada smo spremni, nakon odluke ide potpisivanje sporazuma i nakon toga palimo štopericu i krećemo u realizaciju u 26 mjeseci, koliko imamo rok za dovršetak obaju projekata. Što se tiče sadržaja, u prizemlju Providurove planirani su muzejski dućan, restoran, kafić, čitaonica, informativni dio, te prostor u kojem će biti izložen stalni postav muzeja za prezentaciju grada i njegove kulture na suvremen i  moderan način. S 2.500 kvadrata Kneževe te novih 3.000 kvadrata imamo preko 5.000 kvadrata javnog prostora posvećenog kulturi u samom srcu grada na atraktivnoj lokaciji i stoga ne treba posebno nagalašavati što će to značiti za nas građane ali i turiste koji dolaze u naš grad. Bedemi će postati šetnica paralelna s Kalelargom i prostor na kojem će se izvoditi ulična umjetnost i manja kulturna događanja, a sama promocija bedema nadovezuje se na projekt HERA. U svakom smislu postajemo grad saržaja i grad kulture. Očekuje se da bi se natečaji trebali provesti u idućih šest mjeseci, a radovi krenuti početkom 2018. godine.

Sanja Peričić – U vrhu Hrvatske po povlačenju EU sredstava

-Izražavam zadovoljstvo suradnjom Grada Zadra i agencije Zadra Nova, koji su zajednički pripremili niz važnih pojekata koji su u velikoj konkurenciji uvijek dobivali najveći broj bodova i bili odobreni za financiranje što nas svrstava u sam vrh Hrvatske po povlačenju europskog novca. Očekujem da ćemo takvim smjerom nastaviti i u buduće.

Darko Kasap – Obnova Liburnske obale i Obale kralja Tomislava

-Budući da će Muraj postati šetnica time značajnija postaje obnova Liburnske obale i Obale kralja Tomislava. Očekujem da će na jesen započeti rekonstukcija prometnice od dna uvale Jazine do starog autobusnog kolodvora u sklopu koje ćemo dobiti novi broj parkirnih mjesta uz more pa ćemo na taj način kompenzirati, u prometnom smislu, to što će bedemi postati šetnica. Projekt je vrijedan 36 milijuna kuna. Nakon toga na red dolazi obnova Trga Tri bunara što će biti završni pečat na uređenju ovoga dijela grada. Za taj projekt još se čekaju konzervatorski uvjeti.

Zvonimir Vrančić – Grad Zadar koristi značajna bespovratna sredstva EU

-Prije više godina bilo je primjedbi da ne povlačimo sredstva iz EU ali bi htio naglasiti da smo se svo ovo vrijeme pripremali i dočekali ulazak u EU spremni. Osnovali smo Odjel za EU fondove i uspostavili suradnju s Razvojnom agencijom i ti dugogodišnji napori danas pokazuju rezultate. Dolazimo u situaciju da koristima značajna bespovratna sredstva EU. Imamo pripremljene projekte ili u fazi visoke pripremljenosti koji će uskoro ići u realizaciju. Također, u sljedećim mjesecima bit će raspisan i natječaj za obnovu nove rive tako da u sljedećih godinu ili dvije dana očekujemo EU sredstava za njenu obnovu.

Radovan Dunatov – vizija koja traje od devedesetih

-Mene kao pročelnika za kulturu veseli ovakav projekt javnog kulturnog sadržaja. Činjenica je da je prvu odluku, koja je bila potpisana o tome da će se obnoviti Kneževa palača i biti muzej grada te da će se kompleks kulturne baštine grada proširiti i na Providurovu palaču, potpisao gradonačelnik Kalmeta koji je imao viziju još devedeset i neke godine kad je Ministarstvo kulture odlučilo sanirati Kneževu palaču. A onda svi gradonačelnici koji su došli iza njega razvijali su te projekte.

Vezane fotografije

56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema 56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema 56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema 56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema 56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema 56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema 56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema 56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema 56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema 56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema 56 i pol milijuna kuna iz EU fondova za obnovu Providurove palače i zadarskih bedema