Škola puna mogućnosti
Škola puna mogućnosti

Nositelj projekta: Grad Zadar
Vrijednost projekta: 1.977.878,52 kune
Trajanje projekta: od 1. kolovoza 2014. do 31. srpnja 2015. godine

Program uvođenja osobnih pomoćnika u nastavu kontinuirano se provodi u osnovnim školama Grada Zadra od travnja 2010. godine. Za školsku 2014./2015. godinu program je prijavljen za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt pod nazivom "Škola puna mogućnosti - pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika".
Osnovni ciljevi projekta su:
- osiguratio kontinuiranu i kvalitetnu podrušku učenicima s teškoćama koji su integrirani u redovite odgojno-obrazovne ustanove,
- educirati i zaposliti 43 pomoćnika u nastavi,
- senzibilizirati javnost o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama,
- osigurati jednake mogućnosti obrazovanja za sve učenike.

Partneri: