Predavanje  dr. sc. Matilde Karamatić Brčić "Škola jednakih mogućnosti - uloga i položaj pomoćnika u nastavi u inkluzivnom okruženju"
Predavanje dr. sc. Matilde Karamatić Brčić "Škola jednakih mogućnosti - uloga i položaj pomoćnika u nastavi u inkluzivnom okruženju"

Organizator Volonterski centar Zadar, partner Grada Zadra u projektu "Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika"
GKZD, Ogranak Arbanasi, 30. siječnja 2015. u 12 sati

        U petak 30. siječnja 2015. godine dr. sc. Matilda Karamatić Brčić održat će predavanje pod nazivom "Škola jednakih mogućnosti - uloga i položaj pomoćnika u nastavi u inkluzivnom okruženju". Predavanje organizira Volonterski centar Zadar kao partner Gradu Zadru u projektu "Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika", u Ogranku Arbanasi s početkom u 12,00 sati.
       Ovo je prvo od ukupno četiri predavanja koje za širu javnost i krajnje korisnike organizira Volonterski centar na temu inkluzivnog obrazovanja. Predavanja se zasnivaju na terenskom istraživanju stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila u sedam zadarskih osnovnih škola u sklopu projekta "Škola puna mogućnosti". Osnovni ciljevi projekta su kontinuirana i kvalitetna podrška učenicima s teškoćama koji su integrirani u redovite odgojno-obrazovne ustanove, ali i poticaj nezaposlenim osobama na tržištu rada koji su zainteresirani za rad kao osobni pomoćnici.

Projekt realizira Grad Zadar – Upravni odjel za odgoj i školstvo u partnerstvu s OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, Udrugom za Down sindrom Zadarske županije, Udrugom socijalnih radnika – Volonterskim centrom Zadar i Pučkim otvorenim učilištem Zadar.