Odluka o financiranju projekta "Škola puna mogućnosti"
Odluka o financiranju projekta "Škola puna mogućnosti"

Projekt je odabran za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 23. rujna 2014. godine

Projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u bespovratnom iznosu od 1.918.542,16 kuna, a finanicrat će se rad 43 osobna pomoćnika u nastavi, rad pomoćnika voditelja projekta, rad osoba koje će održati predavanja i edukaciju osobnih pomoćnika, tisak promidžbenih materijala kojima će se osigurati vidljivost projekta.
Provedba projekta započela je 1. kolovoza 2014. godine objavom Javnog poziva u svrhu zapošljavanja osobnih pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osnovnih škola Grada Zadra, a trajat će do 31. srpnja 2015. godine.
Jedan od važnih preduvjeta održivosti projekta je uređen zakonodavni okvir za provođenje inkluzivnog obrazovanja uz angažman osobnih pomoćnika u nastavi.
Institucionalna održivost projekta osigurat će se nastavkom rada Povjerensta za uvođenje osobnih pomoćnika u nastavu, koje će i nakon završetka projekta obavljati u projektu definirane aktivnosti.