Rebalans proračuna, izgradnja nove škole na Crvenim kućama, plan razvoja kulture, Zadar - europski grad sporta 2021....
Rebalans proračuna, izgradnja nove škole na Crvenim kućama, plan razvoja kulture, Zadar - europski grad sporta 2021....
Javni kolegij gradonačelnika Grada Zadra.

U Velikoj vijećnici Grada Zadra održan je javni kolegij gradonačelnika Grada Zadra, Branka Dukića s pročelnicima.

 

Tekući višak poslovanja u iznosu od 14.250.614,64 kuna u 2019.godini

Na dnevnom redu sljedeće sjednice Gradskog vijeća Grada Zadra naći će se godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu te Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu. Pročelnik Mijolović je istaknuo kako ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.-31.12.2019.godine iznose 437.014.722,05 kuna, a rashodi i izdaci 422.764.107,41 kuna te je ostvaren tekući višak poslovanja u iznosu od 14.250.614,64 kuna.

- Kao i prethodne godine u ovom Godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna evidentirani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi proračunskih korisnika. Višak koji je ostvario Proračuna iznosi 14.190.458,96 kuna, a višak prihoda proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda (izvan riznice Proračuna) 60.155,68 kuna, kazao je pročelnik Mijolović.

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

Odlukom o usvajanju mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu člankom 14. propisano je kako se Proračun ne može uravnotežiti te da će gradonačelnik predložiti izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu. Upravni odjel za financije izradio je nacrt prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu i projekcija za  2021. i 2022. godinu uz napomenu da se plan projekcija za 2021. i 2022. godinu ne mijenjaju.

- Proračun za 2020. godinu ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna  ukupno se smanjuje za 30.162.119,11 kuna te novi plan Proračuna za 2020. godinu iznosi 692.170.114,10 kuna, naveo je pročelnik za financije.

 

Prijedlog za raspisivanje javnog natječaja za postupak prodaje zgrade na Poljani Požarišće

Pročelnik Tomislav Korona objasnio je Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje zgrade položene na nekretnini u vlasništvu Grada Zadra oznake katastarske čestice zemlje broj 10128 k.o. Zadar koji se upućuje Gradskom vijeću na odlučivanje. Radi o staroj stambenoj zgradi, unutar povijesne jezgre Grada Zadra, na Poluotoku, na adresi Poljana Požarišće br.4,  a zgrada se sastoji od pet stambenih jedinica sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade i drvarnice.  Ova zgrada izgrađena 1968. bila je u funkciji do unatrag nekoliko godina kada su zbog trajno narušene statike premješteni zadnji korisnici gradskih stanova koji su tamo bili smješteni u svojstvu zaštićenih najmoprimaca.

- Naime, zgrada je trenutno u lošem građevinskom stanju sa vidljivim oštećenjima prvenstveno na krovnom pokrovu i kamenom oplošju zgrade gdje su vidljive i vertikalne pukotine na pročeljima. Iz navedenog razloga Grad Zadar postavio je zaštitnu ogradu oko same zgrade kao i oznake upozorenja, s ciljem zaštite prolaznika i stanara obližnjih zgrada, objasnio je pročelnik Korona. Naveo je kako je Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom u više navrata zaprimao usmene inicijative  predstavnika stanara obližnjih zgrada sa zahtjevom da se na bilo koji način nešto poduzme kako bi se preveniralo daljnje propadanje ili urušavanje predmetne zgrade, zbog opravdanog straha za njihove nekretnine koje se nalaze u neposrednoj blizini. Konačno, stanari su se obratili i pisanim putem sa potpisanom inicijativom za saniranjem ove trošne zgrade.

Prema Elaboratu procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke Marija Kalmete, dipl.ing.građ., ukupna tržišna vrijednost predmetne nekretnine (pet stambenih jedinica sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade i drvarnice) iznosi 1.690.000,00 kuna.

 

Uređenje međusobnih odnosa između Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije u svezi izgradnje zgrade škole na Bokanjcu

S današnjeg je kolegija Gradskom vijeću upućen Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključivanja Ugovora o uređenju međusobnih odnosa između Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije u svezi izgradnje zgrade škole na Bokanjcu. Grad Zadar i Zadarska Nadbiskupija sklopile su Sporazum, 2018. godine o zajedničkom financiranju projekta izgradnje katoličke osnovne škole s pravom javnosti na Novom Bokanjcu, kojim su se kao investitori obvezali zajednički osigurati sredstva i izgraditi zgradu za potrebe osnovne katoličke škole Bokanjac, nakon čega je ishođena građevinska dozvola, te nakon provedene javne nabave započeta izgradnja zgrade.

Iako je namjera bila sudjelovanje u izgradnji zgrade škole, u omjeru 50%-50% u kasnijim razgovorima Zadarska nadbiskupija, zbog suglasnosti Vatikanske kongregacije, preuzela je i dio financijskih obveza Grada što je omogućilo financiranje škole na Crvenim kućama.

- Oni smatraju da mogu samostalno dobiti sredstva i samostalno izgraditi školu. To će biti škola s pravom javnosti te ćemo mi dobiti jednu redovitu školu gdje će osnivač biti Zadarska nadbiskupija. Ovo je fenomenalna stvar jer ćemo sredstva koja smo namjeravali uložiti u školu na Bokanjcu moći uložiti u izgradnju škole na Crvenim kućama te ćemo umjesto jedne izgraditi dvije škole, istaknuo je pročelnik za odgoj i školstvo, Joso Nekić.

Pročelnik Nekić nadalje je objasnio koliki je to dobitak za školstvo u Zadru kako za razvoj i odvijanje  izvannastavnih aktivnosti tako i za programe centara izvrsnosti, programa prehrane u školama, produženog boravka te u konačnici odvijanje nastave u jednoj smjeni koja nam je svima krajnji cilj.

 

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja kulture Grada Zadra 2019.-2026.

Pročelnica za kulturu i šport, Dina Bušić, obrazložila je Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja kulture Grada Zadra 2019.-2026. koji će se također naći na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra.

- Nakon sustavno provedene analize stanja u kulturi na području Zadra, u čemu su dionici kulture imali priliku sudjelovati, definirani su ciljevi, vizija, ključni razvojni prioriteti u ovom srednjoročnom razdoblju, a sve u cilju razvoja i afirmacije kulture Zadra na nacionalnoj i međunarodnoj razini, istaknula je pročelnica Bušić. Pročelnica je, među ostalim, navela ključne strateške projekte u kulturi u navedenom razdoblju, a to su: dovršetak projekta Muzej dvije palače, obnova zadarskih bedema, izgradnja Centra za mlade, daljnji razvoj Gradske knjižnice, izrada kulturnog brenda grada, plan upravljanja kulturnom baštinom, projekt multifunkcionalne kongresne dvorane te digitalizacija kulture.

 

Zadar – europski grad sporta 2021.

Pročelnica Bušić je također izvijestila kako je Grad Zadar proglašen Europskim gradom sporta 2021. u svojoj kategoriji!

- Gradonačelnik i tim UO za kulturu i šport pozvani su na dodjelu nagrade u Europski parlament u Bruxelles u prosincu 2020. Na tom događanju susrest će se brojni uglednici, članovi europske komisije, ministri, gradonačelnici i različiti stručnjaci s područja sporta. Svi nagrađeni gradovi dobit će naslove i zastave za 2021., a potpisat će se i sponzorski ugovor kojim će se Zadar obvezati na intenzivnu promociju sporta kroz različite marketinške aktivnosti, organizaciju novih ili pojačanu organizaciju postojećih manifestacija u sportu. Dodjela će biti izvrsna prilika za razmjenu iskustava s različitim gradovima koji će biti proglašeni gradovima sporta u sljedećoj godini, kao i prilika za razmjenu kontakata te ostvarivanja sportskih suradnji. Od sada nadalje Grad Zadar se nalazi u ACES obitelji te će u 2021. provoditi brojne aktivnosti s potpisom europskog grada sporta, a sve kako bi ušao u užu konkurenciju ili pak osvojio titulu najboljeg među odabranima, zaključila je pročelnica Bušić.

Vezane fotografije

Rebalans proračuna, izgradnja nove škole na Crvenim kućama, plan razvoja kulture, Zadar - europski grad sporta 2021.... Rebalans proračuna, izgradnja nove škole na Crvenim kućama, plan razvoja kulture, Zadar - europski grad sporta 2021.... Rebalans proračuna, izgradnja nove škole na Crvenim kućama, plan razvoja kulture, Zadar - europski grad sporta 2021.... Rebalans proračuna, izgradnja nove škole na Crvenim kućama, plan razvoja kulture, Zadar - europski grad sporta 2021.... Rebalans proračuna, izgradnja nove škole na Crvenim kućama, plan razvoja kulture, Zadar - europski grad sporta 2021.... Rebalans proračuna, izgradnja nove škole na Crvenim kućama, plan razvoja kulture, Zadar - europski grad sporta 2021....