Gradonačelnik Grada Zadra dana 15. travnja 2014. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Odluka se primijenjuje za pedagošku 2014./2015. godinu, a stupa na snagu danom donošenja.