Gradonačelnik Grada Zadra donio je 12. travnja 2012. godine Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2012./2013. godinu. Odluka je objavljena u Glasniku Grada Zadra broj 5 od 13. travnja 2012. godine.