Premijer Plenković, u pratnji ministara Pavića i Butkovića, u Zadru uručio ugovore za EU projekte, vrijedne 135 milijuna kuna
Premijer Plenković, u pratnji ministara Pavića i Butkovića, u Zadru uručio ugovore za EU projekte, vrijedne 135 milijuna kuna
Nova razvojna perspektiva Zadra.

Predsjednik Vlade RH, Andrej Plenković u pratnji ministra za regionalni razvoj i fondove EU Marka Pavića i ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Olega Butkovića te ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Tomislava Petrica uručio je danas u Zadru ugovore za EU projekte vrijedne 135 milijuna kuna. Radi se o dodjeli bespovratnih sredstava za 4 razvojna projekta Urbanog područja Zadar u sklopu ITU mehanizma iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“.

Grad Zadar dobio je europska sredstva za projekt Izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I i za projekt Razvoja i implementacije inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcije prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru, a ugovore za navedene projekte preuzeo je gradonačelnik, Branko Dukić.

Bespovratna sredstva EU dobili su i Sveučilište u Zadru za projekt obnove stare Tehničke škole pod nazivom Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće, te zadarski Centar za podvodnu arheologiju za projekt Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru. Ugovore su primili rektorica sveučilišta, prof. dr. sc. Dijana Vican i ravnatelj Centra, Mladen Pešić.

 

Ugovori vrijedni 135 milijuna kuna

Predsjednik Vlade RH, Andrej Plenković, ovom je prigodom iskazao zadovoljstvo što je ponovno u Zadru i Zadarskoj županiji gdje je u mandatu ove vlade ostvareno puno dodavši da se ova vlada uvijek zalagala za funkcionalnu decentralizaciju što je dovelo do toga da je diljem Hrvatske pokrenuto i provedeno jako puno projekata,  a samo za Zadarsku županiju ugovoreno je 2,6 milijardi kuna europskih projekata.

- ITU mehanizam, koji na razini Hrvatske ima osiguranih 345 milijuna eura, za grad Zadar je jedan od onih instrumenata koji je pokazao najveći stupanj učinkovitosti. S ova četiri projekta koja smo danas potpisali pokrili smo sva područja koja su nam najbitnija, a to je promet, koji podiže kvalitetu života, zatim obrazovanje, jer Zadar, uz to što je važan trgovinski i turistički div, važan je sveučilišni i obrazovni centar na razini RH. Otišli smo u domenu kulture koja je posebno važna, budući da je Zadar jedan od naših najvažnijih povijesnih gradova i u konačnici poduzetništvo. Kroz sva 4 aspekta, ovi ugovori vrijedni 135 milijuna kuna, od čega je 106 milijuna bespovratnih sredstava, doprinijet će razvoju grada, a uvjeren sam taj način i razvoju županije, kazao je predsjednik Vlade, Plenković.

 

Zadarski ITU trenutačno najuspješniji ITU mehanizam u Hrvatskoj

Ministar Marko Pavić, čestitao je gradonačelniku Dukiću na radu na ITU mehanizmu:

- Ova četiri ugovora znače da se praktički konzumira cijela omotnica ITU-a. ITU mehanizam se pokazao vrlo uspješnim jer gradovi i općine sami definiraju prioritete. Čestitke gradonačelniku jer je ovim potpisanim ugovorima zadarski ITU trenutačno najuspješniji ITU mehanizam u Hrvatskoj po ugovorenosti i povlačenju sredstava, veselimo se potpisivanju ugovora i za zadarsku rivu što priprema ministar Butković i svim drugim projektima, poručio je ministar Pavić.

 

Angažiramo lokalno i hrvatsko poduzetništvo i obrtništvo, ali i čuvamo zaposlenost

Gradonačelnik Dukić istaknuo je kako su ovi ugovori rezultat dugogodišnjeg rada na pripremi projekata, partnerstva grada i institucija s područja grada, te pokazatelj izvrsne suradnje Vlade RH, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje s gradom Zadrom i stoga predstavljaju velik doprinos razvoju grada:

- U ovo krizno vrijeme upravo sredstva EU fondova znače održavanje, a za nas u Zadru jačanje gospodarskih aktivnosti. Zato smo naša proračunska planiranja u novonastaloj situaciji usmjerili upravo prema investiranju i dizanju intenziteta provedbe ugovorenih EU projekata, ali i nastavku ulaganja u izgradnju javne društvene i komunalne infrastrukture. Na taj način angažiramo lokalno i hrvatsko poduzetništvo i obrtništvo, ali i čuvamo zaposlenost. Zato nastavljamo i izgradnju nove osnovne škole, dovršavamo Centar Mocire, ulažemo u gradnju komunalne infrastrukture – sustav odvodnje, prometnice…

 

Nove razvojne perspektive za Zadar

- Ugovori koje ste nam donijeli kroz sljedeće dvije do tri godine ostvaruju nove razvojne zadarske perspektive u području znanosti i obrazovanja, razvoja UNESCO kulturne baštine, efikasnog i okolišno prihvatljivijeg inteligentnog prometa, te razvoja gospodarstva, odnosno stvaranja boljih uvjeta za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija privatnog sektora. Njima Grad Zadar uspješno privodi kraju realizaciju svoje Strategije razvoja za razdoblje 2013. – 2020. Pokrenutu prije sedam godina od strane bivšeg gradonačelnika, Božidara Kalmete, izložio je Dukić.

 

Ugovor za novi poduzetnički inkubator do kraja lipnja

Uz ova četiri projekta u završnoj fazi obrade nalazi se i peti strateški projekt izgradnje novog poduzetničkog inkubatora, za kojeg se ugovor očekuje do kraja lipnja, a čime su sredstva dodijeljena za ITU instrument Gradu Zadru iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija u potpunosti ugovorena te sada preostaje provedba ovih projekata koji će se realizirati na području grada u sljedeće dvije godine. Ukupna vrijednost navedenih projekata iznosi više od 160 milijuna kuna, od čega je 85% sredstava sufinancirano sredstvima EU.  

 

Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I

Iz specifičnog cilja Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva financira se strateški projekti Grada Zadra "Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I” u vrijednosti 35.307.363,46 kn (bespovratna sredstva 28.272.000,00 kn).

Projektom se predviđa izgradnja i stavljanje u funkciju prve faze komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno, što predstavlja prvi korak u realizaciji jednog od najznačajnijih gospodarskih strateških projekata Grada Zadra, koji ima za cilj potpunu gospodarsku afirmaciju šireg područja Zadra i Zadarske županije. Projekt će rezultirati izgrađenom komunalnom infrastrukturom Poduzetničke zone Crno, ukupne površine 41.521.21 m2 čime će se aktivirat ukupno 243.824,36 m2 površine zone i čime će se stvoriti uvjeti za privlačenje investitora u zonu.

Svrha stavljanja u funkciju poduzetničke zone Crno je poticanje razvoja novih proizvoda i tehnologija kojim će se osigurati dinamičan gospodarski rast Zadra. Cilj je učiniti Poduzetničku zonu Crno prepoznatljivom u regiji i atraktivnom domaćim i stranim investitorima, što u konačnici treba rezultirati razvojem novih tehnologija i proizvoda, koncentracijom specijaliziranih znanja i vještina, povećanjem konkurentnosti i izvoza, smanjenjem nezaposlenosti i dinamičnim gospodarskim rastom UP Zadra.

 

Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru

Grad Zadar nositelj je i strateškog projekta „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadruvrijednosti 35.083.931,15 kn. (bespovratna sredstva 26.698.048,51 kn) odobrenog u sklopu specifičnog cilja Povećanje broja putnika u javnom prijevozu. 

Projekt ima za cilj uspostavu novog, unaprijeđenog prometnog režima koji će proizvesti dugotrajne učinke  na cjeloviti prometni sustav grada, budući se rekonstruira i proširuje na 4 trake (sada su dvije) ključna gradska prometna transverzala, ulica F. Tuđmana, koja je trenutno najopterećenija gradska prometnica koja usporava kompletan prometni tok grada, te istodobno ugrađuju, do sada nepostojeći sustavi prioritizacije autobusnog prijevoza u vidu posebne trake sa prioritetom za javni prijevoz-autobuse, te uvodi biciklistička staza koja na tom pravcu ne postoji, a čime će se povezati nova staza s postojećom stazom od ul. Ante Starčevića, preko Tuđmanove (sada ne postoji), prema Ninu, što jedan veliki dio grada i važan prometni pravac (istok-zapad grada) spaja u novi važan koridor biciklističke staze.

Nadalje, novo infrastrukturno rješenje i organizacija prometa dodatno se pospješuju ITS-om odnosno sustavom praćenja i kontrole prometa, boljeg informiranja vozača te prioritizacije vozila javnog prijevoza na raskrižjima (sustav prepoznaje autobuse te ih prioritetno propušta)

Svrha ITS-a u urbanoj sredini je uspostavljanje dinamičnog prometnog menadžementa s ciljem osiguranja najbolje moguće mobilnosti u realnom vremenu. ITS obuhvaća kontrolu semafora, pružanje informacija sudionicima prometa putem sustava info displeja, kontrola ulazaka i izlazaka u zone ograničenog prometa, upravljanje i organizacija javnog prijevoza, upravljanja parkingom, kao i intermodalni transport.

 

Projekt rekonstrukcije zgrade bivše Tehničke škole - “Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće”

Sveučilište u Zadru nositelj je projekta "Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće” vrijednosti 34.348.000,00 kn (bespovratna sredstva 26.000.000,00 kn)  odobrenog u sklopu specifičnog cilja  Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja).

Projekt se odnosi na revitalizaciju zgrade stare Tehničke škole čime se rješava problem nedostatnih prostornih mogućnosti Sveučilišta u Zadru namijenjenih visokom obrazovanju i znanstveno-istraživačkom radu.

Opsežnim i sveobuhvatnim građevinskim zahvatima predviđenim projektom, postojeća brownfield lokacija koja se nalazi unutar zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Zadra (Z-3409) i zbog svog lošeg stanja predstavlja neposrednu opasnost za prolaznike te zapuštenim izgledom narušava turističko atrakcijske vrijednosti stare gradske jezgre, revitalizirat će se i pretvorit u vrijedan nastavni i znanstveno-istraživački resurs visokog obrazovanja, na korist studenata, znanstvenika, djelatnika Sveučilišta i cijelog stanovništva gravitirajućeg područja.

 

Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

U sklopu specifičnog cilja 6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine  financira se projekt "Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru” vrijednosti 29.985.487,36 kn (bespovratna sredstva: 25.487.664,25 kn), a čiji je nositelj Međunarodni centar za podvodnu arheologiju.

Svrha projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projektom će se osigurati obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu. Provedbom projekta doprinijeti će se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine.

Obnovom bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru planira se obnoviti, prenamijeniti i valorizirati sveukupno pet prostornih jedinica na površini od 1.264,82 m2. GProjektom će se  urediti višenamjenski prostor za seminare, predavanja, koncerte i sl., te stalni prezentacijski i privremeni izložbeni prostor s eksponatima (prostor bivše crkve), uredske prostorije za zaposlenike MCPA i nove djelatnike (dio nekadašnjeg samostana), dormitorij za goste MCPA (na lokaciji nekadašnje dvorišne zgrade uz ul. B. Bersa), te u prostorima prijemne zgrade predviđeno je uređenje prostora namijenjenoga potrebama prijema, suvenirnice i knjižara novonastalog kompleksa MCPA (mala južna uglovna zgrada), te prostor Izložbenog paviljona namijenjen održavanju edukativnih i znanstvenih demonstrativnih radionica.

 

Projekt izgradnje nove zgrade poduzetničkog inkubatora

Projekt izgradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora vrijednosti 24.539.231,54 kn (bespovratna sredstva 18.357.658,26 kn) prijavitelja Inovativnog Zadra provodi se u partnerstvu sa Gradom Zadrom na području Bilog Briga, preciznije na parceli nekoliko stotina metara sjevernije od bivšeg Mercatora, a sada Super Konzuma.

Novi poduzetnički inkubator planiran je na dvije etaže sa ukupno 2.000 m2, te brojnim prostornim mogućnostima za buduće poduzetnike koji će koristiti prostorije inkubatora, poput velikog coworking prostora u prizemlju zgrade, kabina za neometane telefonske pozive, soba za sastanke, konferencijske dvorane kapaciteta 100 mjesta,  caffe bara, te ukupno 100 radnih mjesta u uredskim i open space prostorima. Svi navedeni sadržaji uskoro će postati dom za brojne poduzetnike i start-upe s područja grada, koji će sada uz pune kapacitete postojećeg poduzetničkog inkubatora InZad te COIN coworking prostora, dobiti mogućnost za rast i razvoj kroz program novog specijaliziranog poduzetničkog inkubatora.