Projekt “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika čiji je nositelj bila Osnovna škola Bartula Kašića s partnerima (Sveučilište u Zadru, Grad Zadar, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Zadarski otoci, OŠ Krune Krstića, OŠ Sv. Filip i Jakov) bio je „odskočna“ daska za nove aktivnosti Grada Zadra po pitanju darovitih i unapređenja rada Centara izvrsnosti. Svrha projekta spomenutog projekta bila je jačanje kapaciteta zadarskih osnovnih škola za uspostavu sustava koji će omogućiti uočavanje i utvrđivanje darovitih učenika,  primjenu doživljajne pedagogije i druge oblike razvoja darovitih učenika. Među ostalim očekivanim rezultatima projekta kreirane su skale procjene darovitosti za učitelje i učenike, a koje će svoju primjenu imati kroz novoosnovani Centar za uočavanje i rad s darovitima „DaR“.

Centar za uočavanje i rad s darovitima „DaR“ osnovan je 2021. godine te je svoje aktivnosti započeo formiranjem mobilnog stručnog tima kojeg sačinjavaju dva psihologa te dva edukatora-rehabilitatora/osobe sa završenim specijalističkim studijem za rad s darovitima (RITHA program).

Mobilni stručni tim bio je zadužen za provedbu testiranja (procjene darovitosti) svih učenika prvih razreda osnovnih škola Grada Zadra koje je je prvi puta provedeno tijekom 2022. godine.  Uz provedbu testiranja, zadatak mobilnog stručnog tima je i daljnje osmišljavanje rada s darovitima i sustavno praćenje darovitih učenika tijekom osnovnoškolskog obrazovanja.

Na ovaj način planira se daljnji razvoj instrumentarija identifikacije te, u budućnosti, multiplikacija na sve škole u županiji, a ne samo one kojima je Grad osnivač, kreiranje osobne karte darovitosti učenika i u obrazovnoj politici grada osiguravanje njezinu obveznu primjenu i prohodnost kroz vertikalu predškole, osnovne i srednje škole.

Poveznica na stranicu Centra "DaR": https://darovitost.wixsite.com/centardar