Istraživanje - Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU
Istraživanje - Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU
Središnji državni ured za demografiju i mlade.

U okviru Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu provodi istraživanje s ciljem prikupljanja mišljenja mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života, budućnosti Europske unije te podršci prema starijim građanima.

Upitnik je namijenjen mladima od 15 do navršenih 30 godina. Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti oko 15 minuta. Svi odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji o budućnosti Europe.

Pozivamo sve mlade osobe da ispune upitnik kako bi svojim odgovorima doprinijeli kreiranju zaključaka o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na život mladih u RH. Zaključci će biti prezentirani na konferenciji  „Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon COVID-19 pandemije” 7. listopada 2021. godine.

Poveznica na upitnik:

Istraživanje - Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU

 

Više o konferenciji: https://demografijaimladi.gov.hr/demografska-slika-republike-hrvatske-i-europske-unije-nakon-covid-19-pandemije/6146

       https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_hr

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade