Produljen rok za prikupljanja podataka o utjecaju pandemije i potresa na kulturni sektor u RH
Produljen rok za prikupljanja podataka o utjecaju pandemije i potresa na kulturni sektor u RH
VAŽNO! Istraživanje Ministarstva kulture i medija RH - Potrebni podatci za područje Grada Zadra.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u suradnji sa Zakladom "Kultura nova" osmislilo je upitnik u svrhu prikupljanja podataka o utjecaju epidemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj radi osmišljavanja adekvatne financijske i profesionalne podrške kulturnom sektoru.

Upitnik je usmjeren na sve subjekte koji sudjeluju u kulturnom sektoru, a odnosi se na cjelokupnu 2020. godinu. S obzirom na podzastupljenost odgovora iz Grada Zadra, zbog čega nije moguće steći potpunu sliku o ugroženosti kulturnog sektora u toj specifičnoj sredini, molimo Vas da, u slučaj da do sada niste imali priliku, ispunite upitnik o utjecaju epidemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj. Iz tog je razloga vrijeme za ispunjavanje upitnika produljeno do 18. 4. 2021., a može mu se pristupiti ovdje.

Više informacija o istraživanju nalazi se na poveznici: https://www.grad-zadar.hr/vijest/kultura-i-sport--vijesti-46/ministarstvo-kulture-i-medija-republike-hrvatske--prikupljanje-podataka-o-utjecaju-pandemije-i-potresa-na-kulturni-sektor-u-rh-6625.html.

 

Vezane fotografije

Produljen rok za prikupljanja podataka o utjecaju pandemije i potresa na kulturni sektor u RH