Produljenje roka za prijavu na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
Produljenje roka za prijavu na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
Rok za podnošenje prijava produljen do 21. studenoga 2019. godine

Obavještavamo zainteresirane prijavitelje da je rok za prijavu na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu produljen do 21. studenoga 2019. godine (četvrtak).

Budući da se prijava na Poziv, po prvi put, vrši elektroničkim putem te su zainteresirani prijavitelji imali poteškoća prilikom registracije u sustav, izvršavanja prijave na željeni Poziv i učitavanja dokumentacije, Gradonačelnik Grada Zadra donio je Odluku o produljenju roka za podnošenje prijava na isti  KLASA: 612-01/19-01/56 URBROJ: 2198/01-2-19-4 od 14. studenoga 2019. godine.

Molimo sve zainteresirane prijavitelje da izvrše prijavu, zaključno s 21. studenoga 2019. godine, na propisani način.

Elektroničku prijavu (internetska prijava) moguće je izvršiti do 21. studenoga 2019. godine, do 16:00 sati, odnosno do kraja radnog vremena.

Dokument za verifikaciju izvršene e-prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr, potrebno je dostaviti potpisan i ovjeren u propisanom roku, isključivo preporučenom poštom s poštanskim žigom zaključno s 21. studenoga 2019., odnosno štambiljem od 21. studenoga 2019. godine predajom na Pisarnicu Grada, uz napomenu

Za Poziv za predlaganje programa
javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu,

na adresu:

Grad Zadar -  Upravni odjel za kulturu i šport
Narodni trg 1
23000 Zadar.
 

Sva potrebna dokumentacija dostupna je na linku:

a) Grad Zadar http://www.grad-zadar.hr/vijest/kultura-i-sport--vijesti-46/javni-poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-grada-zadra-za-2020-godinu-5489.html

b) Financijske podrške financijskepodrske.hr.

Ukoliko imate pitanja vezanih za Poziv, možete se obratiti na e-mail adresu: javnipoziv.kultura@grad-zadar.hr.