Produljenje roka prijave na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu
Produljenje roka prijave na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu
POZIV – Kultura 2024.

Obavještavaju se svi zainteresirani prijavitelji o tome da se produljuje rok prijave na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu zaključno s 5. listopada 2023. godine.

 

Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja
te provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja