Živim život bez nasilja
Živim život bez nasilja
Preventivni projekt koji se provodi u zadarskim osnovnim školama.

U organizaciji Grada Zadra, Policijske uprave zadarske i Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Zadra tijekom mjeseca travnja 2018. u svim osnovnim školama kojima je osnivač Grad Zadar održavaju se aktivnosti iz nacionalnog preventivnog projekta Živim život bez nasilja“.   

„Živim život bez nasilja“ (ŽŽBN) zajednički je preventivni projekt Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja koji se od 2010. godine provodi u suradnji s organizacijama civilnog društva, lokalnom zajednicom i drugim zainteresiranim partnerima.

Projekt je usmjeren na sprječavanje nasilja nad ženama, nasilja u obitelji i nasilja među mladima s ciljem izgradnje kulture nenasilja, nediskriminacije i tolerancije.

Ciljana skupina su učenici sedmih razreda svih osnovnih škola na području grada Zadra, njihovi nastavnici, roditelji i cijela lokalna zajednica.

Projekt se sastoji od više komponenti, a prva komponenta projekta provodila se u razdoblju od 12. do 20. travnja 2018. godine.

Ova komponenta obuhvaćala je edukativna predavanja  - interaktivne radionice policijskih službenika za prevenciju Ureda načelnika u suradnji sa policijskim službenicima za maloljetničku delinkvenciju Službe kriminalističke policije PU zadarske učenicima sedmih razreda.

Policijski službenici upoznali su učenike i njihove nastavnike s problemima nasilja te sa zakonskim mogućnostima njegova sprječavanja i prijavljivanja. Upoznali su ciljane skupine što je sve nasilje, kako prepoznati nasilje i kako se zaštititi sa ciljem podizanja svijesti o važnosti prijavljivanja nasilja. Cilj interaktivne radionice bio je potaknuti mlade na nenasilno ponašanje i stvaranje kulture tolerancije.

Nakon prve komponente slijedi druga komponenta projekta, a koja uključuje aktivnosti umjetnika – glumaca.

Tako će se u razdoblju od 23. do 27. travnja 2018. godine odigrati  ukupno osam Thearto predstava „Nasilje - za nasilje nema opravdanja!“ u režiji glumca Zijaha Sokolovića (UN-ov ambasador dobre volje za toleranciju i nenasilje),  koja predstava je razvijena u suradnji sa nevladinom udrugom Riječi/Prave/Predstave, a prema priloženom Programu. 

Što je sve nasilje i kako ga prepoznati? Koji su mitovi o nasilju? Kako reći NE nasilju? Ovaj kulturno- edukativni program razotkriva različite situacije nasilja u svakodnevnom životu.

Vezane fotografije

Živim život bez nasilja