REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO MJESNIH ODBORA
GRADA ZADRA

Klasa: 013-01/06-03/03
Ur. br. 599-05-9

Zadar, 12. listopada 2006. g.


Na temelju čl. 12. Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora („Glasnik Grada Zadra“ 6/02 i 3/06), Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Grada Zadra objavljuje zbirnu listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora

Izbori za vijeća mjesnih odbora Grada Zadra održavaju se 5. studenog 2006., a ovdje donosimo nastavak zbirnih lista po mjesnim odborima, iz prethodne vijesti.

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO MJESNIH ODBORA
GRADA ZADRA

Klasa: 013-01/06-03/03
Ur. br. 599-05-9

Zadar, 12. listopada 2006. g.


Na temelju čl. 12. Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora („Glasnik Grada Zadra“ 6/02 i 3/06), Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Grada Zadra objavljuje zbirnu listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora

Izbori za vijeća mjesnih odbora Grada Zadra održavaju se 5. studenog 2006., a ovdje donosimo nastavak zbirnih lista po mjesnim odborima, iz prethodne vijesti.

30. MJESNI ODBOR STANOVI

DEMOKRATSKI CENTAR – DC

Nositelj liste: Petar Goić

1. Petar Goić
2. Andrej Butić
3. Serđo Baričević
4. Ingrid Tikulin
5. Lilija Šeparović
6. Stanislav Đukanović
7. Vladimir Šimurina

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: Branko Dukić

1. Branko Dukić
2. Milivoj Dujela
3. Mario Paleka
4. Senka Tomas
5. Damir Veršić
6. Marijo Matić
7. Zoran Dujela


HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

Nositelj liste: Robert Nezirović

1. Robert Nezirović
2. Kristijan Tatalović
3. Zdenko Bevandić
4. Ivica Kadi
5. Nenad Korunić
6. Branko Perić
7. Mate Šimičević


HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS

Nositelj liste: Miran Krpetić, prof.

1. Miran Krpetić, prof.
2. Sandra Baus, dr. med.
3. Vesna Barić
4. Jasna Rašić
5. Jadranka Gulam
6. Zdenka Parać
7. Antonija Zubčić


HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Nositelj liste: Darko Marcikić

1. Darko Marcikić
2. Josip Musap
3. Dino Musap
4. Eduardo Perinčić
5. Ante Musap
6. Marija Vuksan Ćusa
7. Elvis Nimčević


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
KOALICIJA

Nositelj liste: Ivica Kostović

1. Ivica Kostović
2. Dinko Brkić
3. Elvira Petani
4. Jurica Kostović
5. Odesa Longin
6. Nina Kostović
7. Silva Kostović

31. MJESNI ODBOR VELA RAVA

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: Mate Mavar

1. Mate Mavar
2. Helij Božin
3. Ivan Mavar
4. Nikola Bobić
5. Tihomir Bobić

32. MJESNI ODBOR VELI IŽ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: Dominik Letinić

1. Dominik Letinić
2. Danko Strgačić
3. Slavko Skočić
4. Nikola Brčić
5. Joško Strgačić

NEZAVISNA LISTA

Nositelj liste: Želimir Kulišić

1. Želimir Kulišić
2. Vitomir Marijan
3. Ana Paša
4. Ante Sutlović
5. Ante Kulišić

33. MJESNI ODBOR VIDIKOVAC


DEMOKRATSKI CENTAR – DC

Nositelj liste: Katica Skukan

1. Katica Skukan
2. Smiljana Baškarad
3. Katarina Ledenko
4. Ines Zdravković
5. Božena Bogović


HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: Joso Nekić

1. Joso Nekić
2. Mladen Kevrić
3. Marina Bucić
4. Josip Marasović
5. Ivana Matković


HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

Nositelj liste: Nevio Grabovac

1. Nevio Grabovac
2. Petar Galović
3. Denis Peričić
4. Romana Galović
5. Marijana Ikić


HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS

Nositelj liste: Petar Budiša

1. Petar Budiša
2. Hrvoje Viduka
3. Andrija Petrović
4. Mario Budiša
5. Toni Viduka

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Nositelj liste: Marija Bašić

1. Marija Bašić
2. Iva Grgić
3. Tomislav Ivković
4. Ivan Gulan
5. Petra Gulan


34. MJESNI ODBOR VIŠNJIK

DEMOKRATSKI CENTAR – DC

Nositelj liste: Željko Gavran

1. Željko Gavran
2. Rade Brčić
3. Petra Šopić
4. Boris Rebrina
5. Helena Alinčić
6. Mario Gavran
7. Branko Franov
8. Elvis Njegovan
9. Irma Tuša


HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: Vlatko Marušić

1. Vlatko Marušić
2. Duje Morić
3. Anja Hordov
4. Ljiljana Morić
5. Tomislav Krvavac
6. Ante Bajlo
7. Ana Knežević
8. Željko Babić
9. Tihana Gašparić


HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

Nositelj liste: Nediljko Žunić

1. Nediljko Žunić
2. Gordana Blaslov
3. Božo Maletić
4. Zlatko Bašić
5. Marino Santini
6. Milica Bašić
7. Davor Blaslov
8. Anri Pavlica
9. Svjetlana Peša


HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS

Nositelj liste: Dragan Stipaničev

1. Dragan Stipaničev
2. Mirela Cicvarić, dr. med.
3. Maja Rončević
4. Željko Šparica
5. Ivana Kapelari
6. Helena Radulić
7. Nataša Đaković, dipl. iur.
8. Natalia Matak
9. Lidija Divković


HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Nositelj liste: Ernest Masnov

1. Ernest Masnov
2. Denis Rudić
3. Boris Štulić
4. Ljiljana Masnov
5. Veljko Bajlo
6. Željko Markulin
7. Melita Bajlo
6. Luzario Stipanov
7. Paula Školjarev


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
KOALICIJA

Nositelj liste: Željko Ivančević

1. Željko Ivančević
2. Tino Festini
3. Pero Klanac
4. Zoran Dragović
5. Šime Vučetić
6. Dušan Torić
7. Jelka Kucevski
8. Anela Vučetić
9. Maja Bračanov


35. MJESNI ODBOR VOŠTARNICA

DEMOKRATSKI CENTAR – DC

Nositelj liste: Anton Kvartuč

1. Anton Kvartuč
2. Velibor Vrkić
3. Helga Fatović
4. Eleonora Petričić
5. Jurica Jelovčić
6. Davor Sjauš
7. Jurica Kvartuč
8. Mislav Čordaš
9. Ivan Mrkić

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: Grgo Peronja

1. Grgo Peronja
2. Mirko Vuković
3. Dario Vrsaljko
4. Tomislava Buljan
5. Rajna Delistović
6. Perislav Zrilić
7. Eugen Baraka
8. Ana Zubčić
9. Joso Zrilić


HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

Nositelj liste: Željko Predovan

1. Željko Predovan
2. Dragan Tacović
3. Lidija Melada
4. Denis Ante Maričić
5. Branko Šopić
6. Nensi Kolanović – Tacović
7. Lucija Melada
8. Zrinska Čurić
9. Damir Mišlov


HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS

Nositelj liste: Ivica Šola, dipl. kinez.

1. Ivica Šola, dipl. kinez.
2. Ivica Maruna
3. Maja Žuvanić
4. Srećko Trninić
5. Edhem Naimkadić, dipl. ing.
6. Tajana Martinović
7. Marina Sabić, profesor
8. Smiljana Perinčić
9. Marija Begonja


HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Nositelj liste: Damir Biloglav, dr. med.

1. Damir Biloglav, dr. med.
2. Božidar Čavlina
3. Neven Šoletić
4. Dražen Špinderk
5. Zdenko Štefančić
6. Dragan Marušić
7. Zdravko Dražić
8. Magdalena Miočić
9. Giovanina Sindičić


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
KOALICIJA

Nositelj liste: Eduard Reitober

1. Eduard Reitober
2. Milijana Urošević
3. Jakov Goreta
4. Branko Predovan
5. Ante Penđer
6. Rajko Raspović
7. Pavica Milić
8. Dinko Didović
9. Josip Barić


36. MJESNI ODBOR ZAPUNTEL


HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: Ivan Laleta

1. Ivan Laleta
2. Boris Petričić
3. Franjo Mandić
4. Radoslav Petrović
5. Ivan Blasulić


Predsjednik Izbornog povjerenstva mjesnih odbora
Grada Zadra:
Marijan Bitanga