Započinje rekonstrukcija Puta Stanova
Započinje rekonstrukcija Puta Stanova
Privremena regulacija prometa.

U petak, 26. listopada 2018.god. započinju radovi na rekonstrukciji dijela Ulice Put Stanova. Radovi obuhvaćaju 500 metara dionice prometnice od raskrižja s ulicom Domovinskog rata do spoja s ulicom Kraljice Mira, odnosno Dubrovačkom ulicom.

Rekonstrukcija prometnice na navedenom potezu nužna je radi povećanja protočnosti prometa koja je znatno manja od potrebne i radi osiguranja veće sigurnosti prometa vozila i pješaka. Zajedno sa rekonstrukcijom prometnice rekonstruirati će se i poboljšati postojeća infrastruktura u tom dijelu ulice. Tako će se u ulici Put Stanova rekonstruirati postojeći vodovod, na dijelu ulice će se izgraditi mješoviti kanalizacijski kolektor, također će se postaviti nova javna rasvjeta, izmjestiti dio niskonaponske mreže, te postaviti nova DTK kanalizacija.

Privremena regulacija prometa

Radovi će se izvoditi u cijeloj širini prometnice, a za vrijeme izvođenja radova tranzitni promet tom ulicom će biti onemogućen. Kako se cijela ulica ne bi odjednom zatvorila za promet radovi će se izvoditi u tri faze, počevši od južne strane prometnice.

I faza: od ulice Domovinskog rata do Riječke ulice. Promet će se odvijati obilazno Riječkom, Molatskom, te ulicom Hrvoja Ćustića.

II faza: od ulice Domovinskog rata do ulice Rine Aras. Promet će se odvijati obilazno ulicama Rine Aras, Put Dukića, Molatskom i Hrvoja Ćustića.

III faza: od Riječke do Dubrovačke ulice. Promet će se odvijati obilazno ulicama Hrvoja Ćustića, Molatskom, Putem Dukića i Dubrovačkom ulicom.

Mole se vozači da poštuju znakove privremene prometne regulacije.

Rok za završetak radova je 220 kalendarskih dana (cca 7 mjeseci). Vrijednost radova je 6.643.429,38kn s PDV-om. Izvođač radova je Cestar d.o.o. Split d.o.o. Tvrtka GiN d.o.o. obavljat će nadzor nad radovima, te je izradila projekt izgradnje prometnice.