Za ribarske luke u Gaženici i Veloj Lamjani milijun i 975 tisuća kuna
Za ribarske luke u Gaženici i Veloj Lamjani milijun i 975 tisuća kuna
Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković predstavio nova ulaganja u ribarsku infrastrukturu i novu brodicu za spašavanje na moru.

Danas je u Velikoj vijećnici Doma županije u Zadru, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, s ravnateljima lučkih uprava Zadarske županije, Novalje, Splita, Zadra, Dubrovačko-neretvanske i Šibensko-kninske županije, potpisao Sporazume i Ugovore za sufinanciranje dijela luka otvorenih za javni promet namijenjen prihvatu ribarskih brodova, u vrijednosti od 8.475.000,00 kuna.

Dodijeljenim sredstvima omogućit će se sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukture u dijelu luka otvorenih za javni promet namijenjen prihvatu ribarskih brodova za potrebe prijave projekata za financiranje sredstvima Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. godine.

Potpisivanju su, uz resornog ministra Olega Butkovića, prisustvovali državna tajnica za more Maja Markovčić Kostelac, pomoćnici ministra Siniša Orlić i Josip Bilaver te župan Zadarske županije Božidar Longin i gradonačelnik Grada Zadra Branko Dukić. U ime Lučke uprave Zadar, ugovore i sporazume je potpisao ravnatelj Robert Škifić.

Ministar Butković je ovom prigodom zahvalio lučkim upravama koje su se javile na natječaje i kandidirale svoje projekte za unaprjeđenje ribarske infrastrukture na našoj obali.

- Potpisivanjem ovih ugovora otvara nam se mogućnost za povlačenje namjenskih sredstava iz EU fondova kojima ćemo dograditi i opremiti luke, kazao je ministar Butković.

Gradonačelnik Dukić zahvalio je Vladi RH, ministarstvima i ministru Butkoviću i istaknuo je da se radi o uistinu vrijednim programima financiranja razvoja dijela luka otvorenih za javni promet namijenjen prihvatu ribarskih brodova.

- Luka Gaženica zadarski je i hrvatski kapitalni prometni i gospodarski projekt, za naš grad svakako strateški. Gaženica je generator gospodarskog razvoja čitave naše regije i svoj gospodarski rast temeljimo upravo na potencijalima te luke. S nestrpljenjem očekujemo skori završetak izgradnje putničkog terminala kojim stječemo najsuvremenije uvjete za razvoj prometa turističkih brodova na kružnim putovanjima kao i uspostavu te luke za kruzerski homeport, kazao je Dukić.

Dodao je da je zadarska regija iznimno orijentirana na ribarstvo i marikulturu i da je stoga današnje potpisivanje ovih ugovora od iznimnog značaja i za ribarstvo i sve srodne djelatnosti, kao i za cjelokupni razvoj Zadra kao suvremene mediteranske luke.

- Luka Gaženica i kaljska luka Vela Lamjana će biti reprezentativne ribarske luke, a Gaženicu bih nazvao i ribarskim centrom a ne samo lukom, kazao je na potpisivanju ugovora zadarski župan Božidar Longin.

ZA RIBARSKE LUKE U GAŽENICI I VELOJ LAMJANI 1.975.000 KN

Temeljem odluke o raspodjeli sredstava tri ministarstva (Ministarstvo pomorstva, prometa, i infrastrukture; Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta) za financiranje razvoja dijela luka otvorenih za javni promet namijenjen prihvatu ribarskih brodova dodijeljena su sredstva Lučkoj upravi Zadar za područje dviju ribarskih luka i to ribarske luke Gaženica i ribarske luke u uvali Vela Lamjana u iznosu od:

-           Ribarska luka Gaženica 1.220.000,00kn

-           Ribarska luka u uvali Vela Lamjana 755.000,00kn

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je odgovorno za provedbu iste odluke, a sredstva su isključivo namijenjena za provedbu projekata pripreme projektno tehničke dokumentacije sukladno  kojima bi takvi projekti kasnije bili sufinancirani od strane Europskih fondova, t.j. sredstava koji su radi izgradnje infrastrukture ribarskih luka osigurani kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. -2020. i u ovom trenutku iznose 46.027.450,20 milijuna EUR-a.

Ribarske luke u Gaženici i Veloj Lamjani funkcioniraju i danas ali bez kompletne infrastrukture, što uvelike stvara ribarima probleme prilikom otpreme ribe na konačna odredišta jer se isti proces treba odviti u što kraćem vremenskom roku. Izgradnjom kompletne infra/suprastrukture i povećanjem duljine obale ribarima bi se omogućili kvalitetniji uvjeti, s obzirom da se u Zadarskoj županiji otpremi i ulovi više od 50% ukupnog ulova plave ribe na Hrvatskoj obali.

1. RIBARSKA LUKA GAŽENICA

U dosadašnjem projektu razvoja ribarske luke u Gaženici izveden je samo obalni zid za koji je ishođena uporabna dozvola bez potrebne infrastrukture. Uz potporu Ministarstva pomorstva i sredstava EU moguće je proširiti lučko područje i izgraditi novi obalni zid u duljini 160m sa pripadajućom infra i suprastrukturi  na zapadnom dijelu ribarske luke Gaženica te tako dobiti veću duljinu veza za ribarske brodove i lakšu otpremu ribe za daljnju obradu. Plan je također za izgradnjom potrebne infra i suprastrukture sa objektom od 1000 m 2 na postojećem platou sadašnjeg dijela ribarske luke. U novo izgrađenom objektu ribarima će se osigurati smještajni kapaciteti i proizvodnja leda. Sa izgradnjom nove obale infra/suprastrukture, ribarska luka Gaženica mogla bi prerasti u najveći ribarsko-logistički centar na ovom dijelu obale. Sa ministarstvom poljoprivrede ureda za ribarstvo i ministarstvom mora očekujemo natječaj za sredstva EU fondova u iznosu od max. 5.000.000,00 Eur.

Trenutno stanje:

-           Izrađeno idejno rješenje za infrastrukturu i suprastrukturu sa izvlačilištem za ribarske brodove i predaja za lokacijsku dozvolu se očekuje najkasnije do kraja srpnja 2017.

-           Izrađuje se idejno rješenje za novi obalni zid zapadnog dijela ribarske luke

-           Izrađuje se novi UPU cijelog područja luke Gaženica u suradnji sa Gradom Zadrom

2. RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA – KALI

Lučka uprava Zadar  ishodila je građevinsku dozvolu za dogradnju ribarske luke i to za:

-           Dodatnu obalu za prihvat ribarskih brodova za 162,0 m,

-           Osiguranje površine za deponiranje ribarskih mreža i ostale opreme,

-           Zaštita odgovarajućeg akvatorija luke produljenjem glavnog lukobrana za 30,00 m,

-           Zasebna obala za manje brodove 140,0 m.

Sa Ministarstvom poljoprivrede Ureda za ribarstvo i Ministarstvom pomorstva očekujemo natječaj za sredstva EU fondova u iznosu od 30.000.000,00 kn.

NOVA BRODICA ZA SPAŠAVANJE NA MORU

Nakon potpisivanja održana je prezentacija Službe traganja i spašavanja na moru i nove brodice RH10ZD (SAR brodica) te obilazak i posveta brodice.