Stipendije  studentima slabijeg imovnog stanja- konačna lista
Stipendije studentima slabijeg imovnog stanja- konačna lista

Sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 25. listopada 2018. godine (Klasa: 604-01/18-01/03; Ur.broj: 2198/01-2-18-2), Povjerenstvo je na sjednici, održanoj 22. ožujka 2019. godine,  u t v r d i l o

 KONAČNU BODOVNU LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U AKADEMSKOJ  2018./2019. GODINI