Rezultati ponovljenih izbora za vijeće mjesnih odbora

Provedeni su ponovljeni izbori za vijeće mjesnih odbora u mjesnim  odborima u Jazine I i Silba.