Program za gospodarenje šumama - uvodno predavanje
Program za gospodarenje šumama - uvodno predavanje
Poziv na uvodno predavanje.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, organizira uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „ Soline-Sali“,  koje će se održati u Zadru,  06.03.2019. u 13.30. na adresi:

Mažuranićeva 30/I, 23000 Zadar

Program obuhvaća slijedeće katastarske općine:

Božava, Brbinj, Dragove, Kornati, Luka, Mali Iž, Rava, Sali, Savar, Sestrunj, Veli Iž, Veli Rat, Zverinac, Žman.

 zvođač radova: Salix plan d.o.o. Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče predavanju.

 Sve informacije možete dobiti na :

mob. 090992109501 Ksenija Franulović, dipl. ing. šum.