Gradonačelnik Grada Zadra, Zvonimir Vrančić prihvatio je današnji Zahtjev Povjerenstva o produljenju roka, u kojem su trebali predložiti najbolje idejno rješenje za rekonstrukciju i privođenje namjeni i gospodarskom korištenju Zgrade Zarauschek.
Gradonačelnik Grada Zadra, Zvonimir Vrančić prihvatio je današnji Zahtjev Povjerenstva o produljenju roka, u kojem su trebali predložiti najbolje idejno rješenje za rekonstrukciju i privođenje namjeni i gospodarskom korištenju Zgrade Zarauschek.

Stoga je gradonačelnik svojim Zaključkom o produljenju roka za donošenje Odluke o odabiru u točki 21. Natječaja radi stjecanja prava građenja za Zgradu Zarauschek na Liburnskoj obali, riječi „ u roku od 30 dana" zamijenio riječima „u roku od 45 dana".

Sve ostale odredbe Natječaja ostale su nepromijenjene, a novi zaključak dostavit će se svim ponuditeljima.