PRIJAVA ŠTETE OD NEVREMENA
PRIJAVA ŠTETE OD NEVREMENA
Ured za prijavu štete u gradskoj upravi.

Na radnom kolegiju gradonačelnika donesena je odluka o početku prikupljanja prijava o nastalim štetama izazvanim nevremenom na administrativnom području Grada Zadra. Sve nadležne gradske službe bit će na terenu tijekom čitavog dana i obilaziti sve javne objekte. Također, sve gradske ustanove i poduzeća ubrzano rade na utvrđivanju i sanaciji nastalih šteta.
Formiran je poseban ured, na adresi Narodni trg 1, soba br. 4, koji će raditi od 8 do 20 sati svakog dana, uključivši subotu i nedjelju i u kojem će građani i pravne osobe moći preuzeti i predati  obrasce za prijavu štete. Početak zaprimanja ispunjenih obrazaca je od trenutka kada se proglasi elementarna nepogoda na području Zadarske županije. Kontakt telefoni ureda: 208-077 i 208-128.
Obrasci su dostupni na ovoj web stranici i u sobi br. 4 gradske uprave od danas, 12. rujna, a od sutra, 13. rujna i u svakom mjesnom odboru na području Grada Zadra.
Krajnji rok za prijavu štete i dostavu obrazaca je, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od nepogoda,  8 dana od dana kada župan Zadarske županije proglasi elementarnu nepogodu.