PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM SUBJEKTIMA - Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije "Pozdrav Suncu"
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM SUBJEKTIMA - Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije "Pozdrav Suncu"

Inovativni Zadar d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije "Pozdrav Suncu", evid.br. naručitelja JN 1/17.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016), javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednost, te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 7 (sedam) dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte info@inzad.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

 Sve podatke o postupku možete naći na linku 

http://inzad.hr/o-nama-1/javna-nabava-6/