PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“
PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“

U Velikoj vijećnici Grada Zadra održano je predstavljanje projekta Škola puna mogućnosti- Pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika. Ujedno su dodijeljene i potvrde o završenom programu edukacije svim pomoćnicima koje je Grad Zadar angažirao na projektu.

Prisutne pomoćnike, članove povjerenstva za edukaciju i novinare pozdravili su gradonačlenik Božidar Kalmeta i pročelnik za odgoj i školstvo Joso Nekić. Sam projekt predstavila je voditeljica projekta Ivana Perić Zrilić iz odjela za odgoj i školstvo.

Svi znamo da je škola temelj i znanja i obrazovanja kao i društveno-socijalnih vještina koje u njoj stječemo za budućnost. Čestitam svim osobnim pomoćnicima na plemenitosti i predanosti poslu koji obavljaju, kao i svim našim prosvjetarima. Grad Zadar će kao i dosad podupirati sve aktivnosti u školama čiji je osnivač. Ovaj gradski projekt koji traje već šest godina, a ove se školske godine financira iz Socijalnog fonda Europske unije, veliki je uspjeh, posebice u smislu konkretne pomoći djeci s teškoćama.“-istaknuo je gradonačelnik.

Proečlnik Joso Nekić je rekao: „Uvodno mogu reći kako se ovaj naš projekt duhom, zapravo naslanja na projekt koji smo u našim školama, uz potporu resornog ministarstva, provodili puno ranije, a to je projekt Škola bez arhitektonskih barijera. Želja nam je tada kao i sada bila pomoći učenicima s teškoćama oko svladavanja prepreka kao što su stepeništa, neprilagođeni sanitarni prostori i drugi školski prostori. Tako smo za škole Petra Preradovića i Šime Budinića pribavili jednu pokretnu rampu, zvanu Yolli, koja je omogućavala učeniku u kolicima da savlada, za njega nepremostivu prepreku, stepenište, nadalje smo prilagodili ili iznova napravili sanitarne čvorove i ulazne rampe u svim našim školama u kojima smo imali učenike kojima je to bilo potrebno. Evo, od tih početnih zahvata došli smo do projekta osobnih pomoćnika koji znači veću brigu i veću mogućnost za sve učenike. S projektom smo započeli u drugom polugodištu školske 2009./2010. godine kada smo angažirali 18 osobnih pomoćnika i u Proračunu osigurali 200.000,00 kn. A u ovoj školskoj 2014./2015. godini osiguravamo gotovo 2.5 milijuna kuna za ukupno 53 osobna pomoćnika (43 iz EU fonda i 10 izvorna sredstva Grada).“

Program uvođenja osobnih pomoćnika u nastavu kontinuirano se provodi u zadarskim osnovnim školama od travnja 2010. godine. Za školsku 2014./2015. spomenuti program prijavljen je za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt pod nazivom „Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika“ odabran je za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 23. rujna 2014.

Osnovni ciljevi projekta su osigurati kontinuiranu i kvalitetnu podršku učenicima s teškoćama koji su integrirani u redovite odgojno-obrazoven ustanove, educirati i zaposliti 43  pomoćnika u nastavi, senzibilizirati javnost o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama te osigurati jednake mogućnosti obrazovanja za sve učenike.

Iz sredstava ESF-a, u okviru projekta Škola puna mogućnosti, u bespovratnom iznosu od 1.918.542,16 kuna pokrit će se rad 43 osobna pomoćnika u nastavi, rad pomoćnika voditelja projekta, rad osoba koje će održati mnoga predavanja, između ostalog i edukaciju osobnih pomoćnika, tisak promižbenih materijala kojima će se osigurati vidljivost projekta i dr.

Projekt realizira Grad Zadar – Upravni odjel za odgoj i školstvo u partnerstvu s OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, Udrugom za Down sindrom Zadarske županije, Udrugom socijalnih radnika – Volonterskim centrom Zadar i Pučkim otvorenim učilištem Zadar.

Jedan od bitnih preduvjeta održivosti rezultata ovog projekta je uređen zakonodavni okvir za provođenje inkluzivnog obrazovanja uz angažman pomoćnika u nastavi. U tom smislu, projekt će ostvariti utjecaj na način da će se kroz komunikaciju angažiranih pomoćnika u nastavi s članovima stručnih timova i svim ostalim dionicima definirati ključni problemi u provedbi ovog modela te ponuditi moguća rješenja.

Institucionalna održivost projekta osigurat će se nastavkom rada Povjerenstva za uvođenje pomoćnika u nastavu, koje će i nakon završetka projekta obavljati u projektu definirane aktivnost. Financijska održivost bit će osigurana iz svih raspoloživih izvora, uključujući i lokalni gradski proračun ali s naglaskom na sredstva iz EU fondova, s obzirom da se može očekivati kako porast korisnika usluga, tako i povećan broj sati rada pomoćnika u nastavi postojećim korisnicima, kako budu prelazili u više razrede.

U okviru projekta organizirat će se nekoliko predavanja s ciljem senzibilizacije javnosti o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama.

Provedba projekta Škola puna mogućnosti započela je 1. kolovoza 2014. objavom Javnog poziva u svrhu zapošljavanja osobnih pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osnovnih škola Grada Zadra, a trajat će do 31. srpnja 2015.

Peteročlano Povjerenstvo za uvođenje osobnih pomoćnika u nastavu koje je Zaključkom imenovao Gradonačelnik izvršilo je odabir pomoćnika u nastavi.

Od 2. do 5. rujna 2014., u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zadar, u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održana je edukacija osobnih pomoćnika u nastavi koji su s radom započeli 8. rujna 2014.

Projektom „Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika“ želimo osigurati:

}  kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje za sve učenike bez obzira na njihove pojedinačne mogućnosti

}  olakšati integraciju djece s teškoćama

}  dati doprinos kvalitetnom i održivom obrazovanju

U tom smislu, Škola puna mogućnosti predstavlja put k ostvarenju konačnog i najvažnijeg cilja: osamostaljivanje učenika, koji trebaju naučiti živjeti sa svojom teškoćom i ne razvijati ovisnost o drugoj osobi kako bi, u okviru svojih mogućnosti, mogli voditi samostalan život i dati svoj doprinos društvu.

Vrijednost projekta – 1.977.878,52 kuna

Trajanje projekta: od 1. kolovoza 2014. do 31. srpnja 2015.

Nositelj projekta – Grad Zadar

Vezane fotografije

PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“ PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“ PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“ PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“ PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“ PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“ PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“ PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“ PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“ PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“ PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“ PREDSTAVLJENA „ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI“