Predstavljena brošura "Jednaki u različitosti"
Predstavljena brošura "Jednaki u različitosti"

U sklopu projekta Škola PUNa mogućnosti kojim se omogućava rad 60 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama Grada Zadra predstavljena je brošura "Jednaki u različitosti". Autorice brošure su Tamara Ciciliani, logoped  i Dijana Miočić, edukacijski rehabilitator, a ilustracije je izradila Martina Perkušić. Namjena joj je senzibilizacija djece prema prihvaćanju i razumijevanju različitih teškoća. Istaknule su kako je izuzetno važna edukacija i informacija, odnosno kvalitetna priprema djece, jer većina predrasuda proizlazi iz neznanja. 
U brošuri su opisane pojedine teškoće i predloženi načini ponašanja koje djeca mogu primijeniti u raznim situacijama.  Autorice su napomenule kako se empatija može svladati kao sociokognitivna vještina, pa je za nju ključna edukacija. Svako dijete uz dovoljno informacija može svladati tu vještinu i ponašati se primjereno situaciji. Brošura je namijenjena djeci uzrasta od 5. do 8. razreda osnovne škole, a podijelit će se u razredima koje pohađaju djeca s teškoćama.

Vezane fotografije

Predstavljena brošura "Jednaki u različitosti" Predstavljena brošura "Jednaki u različitosti" Predstavljena brošura "Jednaki u različitosti" Predstavljena brošura "Jednaki u različitosti" Predstavljena brošura "Jednaki u različitosti"