Predstavljen plan sanacije odlagališta otpada Diklo
Predstavljen plan sanacije odlagališta otpada Diklo
U Velikoj vijećnici održano je predstavljanje projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta Diklo“ .

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Diklo jedan je od prioriteta definiran strateškim planovima Grada Zadra u segmentu gospodarenja otpadom te u skladu s preuzetim obvezama  Republike Hrvatske pristupanjem Europskoj uniji i nacionalnom zakonskom paketu proisteklom iz preuzetih obveza. Iz tog razloga Grad Zadar je organizirao predstavljanje projekta sanacije odlagališta, u svrhu transparentnog informiranja i uključivanja građana u proces donošenja odluka. Tijekom ove godine uslijedit će i službena javna rasprava u sklopu procesa ishođenja prostorno-planske dokumentacije. Izrada sve potrebne dokumentacije i aplikacije na EU fondove financira se preko Svjetske banke i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, kao nositelja projekta.
Zamjenik gradonačelnika Ivica Vlakić naglasio je važnost ovog procesa sanacije za sve građane Zadra, te istaknuo kako će se sa radovima na sanaciji započeti nakon što se CGO Biljane stavi u funkciju, kako ni u jednom trenutku ne bi bilo upitno odlaganje otpada s područja Grada.
Na prezentaciji su sudjelovali i Alen Čečura, predstavnik  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, autori Idejnog projekta sanacije i zatvaranja te Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi  u ime zajednice ponuditelja SAFEGE&co Ivan Barbić i Boža Kovač, te predstavnik  izrađivača Studije utjecaja zahvata na okoliš, Mario Pokrivač iz tvrtke Dvokut ECRO.
 

Vezane fotografije

Predstavljen plan sanacije odlagališta otpada Diklo Predstavljen plan sanacije odlagališta otpada Diklo Predstavljen plan sanacije odlagališta otpada Diklo