OBAVIJEST o javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Diklo
OBAVIJEST o javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Diklo
U razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2016. godine

Studija o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Diklo će biti izložena u prostorijama Grada Zadra (Zadar, Narodni trg 1) od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2016. godine. Javno izlaganje Studije održat će se 30. kolovoza 2016. godine u 11.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije moći će se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Grad Zadar, 23000 Zadar, Narodni trg 1 i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.