Poziv za iskaz interesa za dijeljeno / terminsko korištenje prostora Centra za mlade
Poziv za iskaz interesa za dijeljeno / terminsko korištenje prostora Centra za mlade
Rok za prijavu je do 11.04.2024.

Grad Zadar objavljuje Poziv za iskaz interesa za dijeljeno / terminsko korištenje prostora u zgradi obnovljenoj u sklopu projekta pod nazivom „Centar za mlade - rekonstrukcija centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru“. 

KRATKI OPIS OBJEKTA

Zgrada obnovljena u sklopu projekta pod nazivom „Centar za mlade – Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radić u Zadru“ nalazi se na adresi Stjepana Radića bb, 23000 Zadar te je spojena s Gradskom knjižnicom Zadar čiji je Odjel za mlade u funkciji od studenog 2023. godine.

Prizemlje se sastoji od glavnog ulaza, predvorja, prostora za sjedenje / slobodno vrijeme, pripadajućih sanitarnih čvorova, pristupa za osobe s teškoćama, dizala, velike dvorane i dviju dvorana za rad korisnika.

Kat se sastoji od jednog prostora za zajednički rad (tzv. co-working) te još pet dvorana za rad korisnika, osam prostora za uredsko poslovanje, pripadajućih sanitarnih čvorova, pristupa za osobe s teškoćama, dizala.

Cjelokupni prostor je klimatiziran (grijanje / hlađenje), a trenutno nije opremljen dodatnom interijerskom i tehničkom opremom.

PROGRAMSKI PROFIL 

Programska namjena Centra usmjerena je kroz posljednja dva desetljeća kroz aktivnosti brojnih udruga s područja neformalnog obrazovanja, kulture i podrške mladima, kao i radnih skupina koje su iskazivale potrebe prije početka projektiranja. Zatim je iskristalizirana kroz prijavu Grada Zadra i realizaciju potpore samog projekta pod nazivom „Centar za mlade – Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radić u Zadru“ kroz operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ te nadograđena kroz projekte jačanja civilnog društva kao što su  „ZadrugArt“ i „InfoRoom“.

S obzirom na rezultate navedenih procesa i projekata, na specifičnosti Zadra kao jedinstvene urbane cjeline te datosti same zgrade, prostor će se koristiti kao centar za mlade (prema nacionalnom programu za mlade za razdoblje 2023. – 2025. mladi u Hrvatskoj osobe su od navršenih 15 do 30 godina života), što podrazumijeva sljedeća prioritetna područja: mlade i podršku mladima – (psihološka, pedagoška, socijalna) kroz savjetovalište za mlade, klub za mlade, info centar za mlade te programe neformalnog obrazovanja, izvannastavnih aktivnosti, poduzetničkih kompetencija, održivog razvoja i aktivnog građanstva, volonterstva, inkluzivnih programa i sl., te kao kulturno-društveni centar što podrazumijeva sljedeća prioritetna područja: kulturu i umjetnost, tehničku kulturu, STEM, kulturni amaterizam, suvremene kulturne i umjetničke prakse, urbanu kulturu, ali i druga, poput zaštite prirode, ekologije, baštine te urbanih sportova i sl.

Centar će biti mjesto okupljanja, druženja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, mjesto za odvijanje programa profesionalne edukacije i jačanja kapaciteta civilnog društva, mjesto razvijanja stvaralačkih i kreativnih potencijala kroz radionice, izvedbene predstave, koncerte, performanse, izložbe, rezidencijalne programe i gostovanja, multimedijske produkcije i sl.

Centar će primarno biti namijenjen mladima, ali i drugim zainteresiranim građanima za navedena područja, aktivnosti i programe.

 

SMJERNICE ZA PRIJAVITELJE

S obzirom na programski profil, prioritet u iskazu interesa za terminsko korištenje prostora imaju udruge, ustanove, umjetničke organizacije, samostalne djelatnosti i drugi subjekti koji kreiraju aktivnosti i programe iz spektra rada primarno s mladima i za mlade te iz kulturno – društvenog spektra. 

Zainteresirani će se kroz PRIJAVNICU A (trajno korištenje prostora) i PRIJAVNICU B (jednokratno korištenje prostora) očitovati o:

  • tipu prijavitelja/subjekta
  • području djelovanja
  • interesu za konkretne prostore u sklopu Centra za održavanje aktivnosti i programa u vlastitoj organizaciji
  • o željenim terminima korištenja
  • o načinu tretmana programa (s ili bez naplate polaznicima/posjetiteljima aktivnosti)
  • uz navedeno, zainteresirani će imati prostora za dostavu specifičnih pojašnjenja (ako je potrebno).

Zainteresirani mogu ispuniti više prijavnica, kako za trajno tako i za jednokratno korištenje prostora, ovisno o svojim potrebama, predlažući aktivnosti za sljedećih godinu dana - do travnja 2025. godine.

 

PRIJAVNICA A – Trajno korištenje prostora - https://forms.gle/vPDyxVDjSJG41PC69

S obzirom na programski profil objekta, prioritet u iskazu interesa za trajno korištenje prostora imaju udruge, ustanove, umjetničke organizacije, samostalne djelatnosti i neformalne inicijative mladih koje kreiraju aktivnosti i programe s područja rada primarno s mladima i za mlade te istovrsne organizacije iz kulturno – društvenog spektra.

Prioritetna područja rada organizacija su: mladi, podrška mladima (psihološka, pedagoška, socijalna) kroz savjetovalište za mlade, klub za mlade, info centar za mlade te programe neformalnog obrazovanja, izvannastavnih aktivnosti, poduzetničkih kompetencija, održivog razvoja, aktivnog građanstva, volonterstva, inkluzivnih programa i sl., kultura i umjetnost (kultura i umjetnost općenito, suvremena, urbana, nezavisna, tehnička, STEM, kulturni amaterizam i sl.), zaštita prirode / ekologija, baština te urbani sportovi, a tek zatim ostala područja.

 

PRIJAVNICA B - Jednokratno korištenje prostora - https://forms.gle/Vehjbzqj3rXdk2vUA

S obzirom na programski profil objekta, za iskaz interesa za jednokratno korištenje prostora mogu se prijaviti udruge, ustanove, umjetničke organizacije, samostalne djelatnosti, neformalne inicijative mladih, privatni subjekti te pojedinci koji kreiraju aktivnosti i programe s područja rada primarno s mladima i za mlade te istovrsne organizacije iz kulturno – društvenog spektra.

Prioritetna područja rada organizacija su: mladi i podrška mladima (psihološka, pedagoška, socijalna) kroz savjetovalište za mlade, klub za mlade, info centar za mlade te programe neformalnog obrazovanja, izvannastavnih aktivnosti, poduzetničkih kompetencija, održivog razvoja, aktivnog građanstva, volonterstva, inkluzivnih programa i sl., kultura i umjetnost (kultura i umjetnost općenito, suvremena, urbana, nezavisna, tehnička, STEM, kulturni amaterizam i sl.), zaštita prirode / ekologija, baština te urbani sportovi., a tek zatim ostala područja.

 

Temeljem zaprimljenih prijava Grad Zadar će kreirati kriterije za korištenje prostora i objaviti Javni poziv za njegovo korištenje.

Sva pitanja zaprimaju se na e-mail adresu: centarzamlade@grad-zadar.hr .

Rok za dostavu obrazaca: 11. 4. 2024. (četvrtak) u 23:59 sati.