Potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji rive
Potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji rive
Uskoro počinje obnova zadarske rive.

„Ovo je najljepši ugovor kojeg smo potpisali“, poručio je ravnatelj Lučke uprave Zadar Robert Škifić nakon današnjeg potpisivanja ugovora s izvođačima radova koji će se odvijati u sklopu projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok”, poznatijeg kao obnova zadarske rive. Po provedenom postupku javne nabave, odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja Adriaing d.o.o.   sa   sjedištem   u   Kopru,   Republika   Slovenija   i   Adriaing   d.o.o.   Buje,   u   iznosu   od47.798.253,94 kuna bez PDV-a, odnosno 59.747.817,43 kuna s  PDV-om.  “U Sloveniji smo izgradili gotovo sve što se moglo izgraditi na obali, a sada se širimo i na  Hrvatsku. Prošle godine završili smo podjednako zahtjevan i značajan projekt rive u Poreču i zadovoljstvo nam je da sada možemo prisustvovati na ovom projektu. Naša zadaća je odraditi radove u roku, a ono što moramo garantirati je i kvaliteta”, poručio je  Nino Filipin,  director tvrtke specijalizirane za ovakvu vrstu radova. 
Gradonačelnik Branko Dukić imao je poruku za izvođače: “Ovo je kao da nam dirate kamenje crkve sv. Donata, stoga oprezno, odgovorno i pažljivo s rivom!  Divna je riva našeg grada, emotivna je to pjesma i emotivan je ovaj trenutak u terminalu koji  me uvijek iznova podsjeti kako Zadrani snove pretvaraju u stvarnost. Naša riva, taj divni kutak našeg života, dočekao je konačnu sanaciju i uređenje. Toliko smo o njoj govorili, razgovarali, suprotstavljali stavove kako bi se opet vratili na početak i složili se da je treba urediti, oteti zubu vremena koji je nagrizao njene potporne zidove i kamene ploče, a sačuvati je onakvom kakva je i bila”, poručio je Dukić.

Radovi, koji će trajati 27 mjeseci, obuhvaćaju rekonstrukciju obalnog zida Obale kralja Petra Krešimira IV., duljine 905,82 m i širini od 5,0 do 5,6 m, kao i rekonstrukciju (cca. 64,5 m) I dogradnju (u dužini od 15 metara) postojećeg gata. Projektom je predviđena i rekonstrukcija zaobalnog dijela Liburnske obale, duljine 600 m i širine 5 m. Ukupna vrijednost projekta »Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-  Poluotok« je 67.489.388,11 kuna, od čega 56.616.917,39 kuna sufinancira Europska unija iz  Kohezijskog fonda, dok nacionalni doprinos iznosi 9.991.220,72 kuna.

Vezane fotografije

Potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji rive Potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji rive Potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji rive Potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji rive Potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji rive Potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji rive Potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji rive Potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji rive