Potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje socijalnih stanova
Potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje socijalnih stanova

U Maloj vijećnici Grada Zadra, danas, 16. travnja 2014. godine, gradonačelnik Grada Zadra Božidar Kalmeta i direktor Agencije za pravni promet nekretninama (APN) Slavko Čukelj potpisali su ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi izgradnje socijalnih stanova u višestambenoj građevini oznake „A3“ prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje.

Ovim ugovorom APN se obvezuje voditi izgradnju zgrade sa 73 stana na Crvenim kućama, a koji će biti namijenjeni zbrinjavanju socijalno ugroženih građana grada Zadra. Cjelokupnu izgradnju i komunalnu infrastrukturu financira Grad Zadar, koji će preuzeti gotovu građevinu.

APN će raspisati natječaj javne nabave za izvođače radova građenja, nakon čega će biti poznata točna cijena cjelokupne izgradnje, a koja se za sada procjenjuje na 20 milijuna kuna. Početak izgradnje predviđen je na jesen, a zgrada bi trebala biti izgrađena za 15 mjeseci. Do tada će Grad Zadar raspisati novi natječaj za listu prvenstva pri dodjeli stanova.

Gradonačelnik je također istaknuo kako Grad Zadar priprema anketu o interesu za buduću gradnju POS-a, na temelju koje će se, ako iskazani interes bude dovoljan, dogovarati daljnja izgradnja stanova s APN-om.

 

Vezane fotografije

Potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje socijalnih stanova Potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje socijalnih stanova Potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje socijalnih stanova