Postavljen prvi zeleni otok
Postavljen prvi zeleni otok

Na prostoru TIZ-a postavljen je prvi od planiranih dvanaest zelenih otoka predviđenih Planom gospodarenja otpadom Grada Zadra. Zeleni otoci su mjesta namijenjena  odvojenom sakupljanju otpada. Prvi zeleni otok ima kontejnere za odvojeno prikupljanje papira, stakla (nepovratne ambalaže), tekstila i obuće te komunalnog otpada. 

Budući da će se postavljanje zelenih otoka provoditi fazno, u skladu s financijskim mogućnostima, Grad Zadar je u suradnji s društvom "Čistoća" d.o.o. za prvu fazu odredio dvanaest lokacija u mjesnim odborima Višnjik, Voštarnica, Jazine I, Ričine, Smiljevac, Bili Brig, Maslina i Brodarica na kojima će se zeleni otoci postaviti u idućih nekoliko dana.

Zelene otoke su predstavile Andrea Baraba, pročelnica Upravnog odjela za razvitak otoka i zaštitu okoliša i Vesna Đili, voditeljica promidžbe i edukacije tvrtke Čistoća. Postavljanjem zelenih otoka građani će imati priliku za još bolje i učinkovitije razvrstavanje otpada. U nabavku kontejnera za zelene otoke je uloženo 160 000 kuna.

Vezane fotografije

Postavljen prvi zeleni otok Postavljen prvi zeleni otok Postavljen prvi zeleni otok